€9361 инвестиции на човек в София, в Силистра – само 257 евро

€9361 инвестиции на човек в София, в Силистра – само 257 евро

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) на човек в София (столица) се равняват на 9361 евро. Това е и най-високият резултат сред областите в страната през 2018 г. На опашката са Силистра, Монтана, Кюстендил, Ямбол и Плевен със съответно 257 евро, 274 евро, 361 евро, 445 евро и 524 евро, става ясно от изследването на Института за пазарна икономика (ИПИ) „Регионални профили: показатели за развитие”.

От изведените данни става ясно, че средно на глава на населението у нас се падат по 3560 евро преки чуждестранни инвестиции. В едва 4 области обаче

показателят е над средното ниво

през 2018 г. – това са София (столица), София (6064 евро), Бургас (5019 евро) и Варна (3968 евро). В останалите 24 области инвестициите на глава от населението са под 3560 евро, а при 13 от тях – под 1000 евро. „Инвестиционната активност остава концентрирана във водещите икономически центрове – над 70% от ПЧИ с натрупване и над 60% от разходите за придобиване на дълготрайни материални активи в нефинансовите предприятия са в София (столица), Пловдив, Варна и Бургас”, отбелязват от ИПИ.

Макар и по-малки като мащаб,

областите София, Габрово и Стара Загора също са с добри резултати

През последните години обаче се наблюдава засилена динамика в т. нар. вторични центрове. „Индустриални инвестиции в области като Шумен и Търговище на североизток или Кърджали и Хасково на юг, както и навлизането на дигитални компании в области като Русе и Велико Търново повишиха инвестиционната активност извън големите центрове”, обясняват експертите от института.

Иначе общо преките инвестиции през миналата 2020 година достигнаха рекордно високо ниво. Сертифицираните проекти по Закона за насърчаване на инвестициите са за над 1 млрд. лв., което е

най-високата стойност от 6 години насам

Това ще рече, че на глава от населението се падат малко под 143 лв. или 73,26 евро. С тях се създават над 4500 нови работни места. Към края на ноември пък само ПЧИ са на стойност близо 850 млн. евро, показват последните данни на централната банка.

Най-силните индустриални области в страната – като дял на индустрията в добавената стойност – са Стара Загора, Враца, София и Габрово, което ИПИ обяснява с големите енергийни компании в Стара Загора и Враца, индустрията в широката периферия на столицата и традиционния промишлен профил на Габрово.