НОВИНИТЕ

780 лв. заплата за експерт към Районните избирателни комисии

За подпомагане дейността на Районните избирателни комисии (РИК) ще може да се наемат експерти с месечна заплата 780 лв. Това реши Централната избирателна комисия (ЦИК), която определи възнагражденията на изборната администрация за предстоящия парламентарен вот на 4 април.

За технически сътрудник към РИК пък заплащането е 560 лв. В районите с до 400 секции има възможност да се наемат по двама експерти и четирима технически сътрудници. За тези с над 400 секции квотата за технически сътрудници скача на 5 бройки.

Председател на РИК с до 400 избирателни секции в района ще взема 1060 лв., а заместникът му 1010 лв. Толкова ще получава и секретарят. На член пък се падат 960 лв. В районите с над 400 секции заплатите са малко по-големи. 1175 лв. за председател на РИК, по 1115 лв. за заместник и секретар, а за член – 1060 лв. ЦИК определи и еднократното възнаграждение на членове на СИК/ПСИК. Председателят ще получава 105 лв., заместникът и секретарят – 95 лв., а членът – 80 лв. За получаването на бюлетините и другите изборни книжа и материали, както и за подреждане на помещението за гласуване ще се изплащат допълнителни 15 лв. на всеки участвал. Допълнителни 30 лв. ще си докарват членовете на СИК/ПСИК, които предоставят протокола от вота, изборни книжа и материали в РИК. Също бонус от 20 лв. ще получат и членовете на СИК в секции, в които има машинно гласуване. Редът и условията на машинния вот също бяха приети от ЦИК.

При машинното гласуване избирателят няма да има право на втори опит. „След произвеждане на гласуването се отпечатва от системата контролна разписка, която се пуска в специална кутия за машинното гласуване. Избирателят не може да промени своя вот чрез повторно машинно гласуване – се посочва в решението и се допълва: – При избор за гласуване с машина няма да може да се използва и хартиена бюлетина“. Машинно гласуване ще има във всички избирателни секции с изключение на тези с по-малко от 300 избиратели, при гласуване с подвижна избирателна кутия, в избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в избирателни секции на плавателни съдове под българско знаме и в избирателни секции извън страната. За машинното гласуване се създава обща бюлетина върху сензорен дисплей, на която избирателят отбелязва по еднозначен начин своя вот. Тя се проектира по същия начин, както хартиената. При грешка в машината и гласуването се окаже невъзможно, вотът продължава на хартия.

ЦИК реши също изборният ден извън страната да започва 7 часа местно време и да приключва в 20 часа. До 35 секции ще се разкриват в държава извън Европейския съюз.

МВнР: 57 държави са дали съгласие за урни там

Министерството на външните работи към момента е получило съгласие от 57 държави за провеждане на избори за Народно събрание на 4 април 2021 г. на тяхна територия, съобщиха от ведомството. Основното изискване, което страните поставят, е те да бъдат проведени при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Във връзка със специфичните изисквания в ситуацията на пандемия част от държавите дават съгласие вотът да се проведе само на територията на задграничните ни представителства, други допускат да се гласува и извън тях, но след получено допълнително съгласие за всяко конкретно предложение за разкриване на секция.

Във връзка с мерките в някои държави, в които е ограничено пътуването в страната, МВнР ще поиска гласуването там да бъде признато за уважителна причина, за да могат българските избиратели да стигнат до избирателните секции. Също така МВнР ще направи всичко възможно да осигури участието на членове на СИК от България в зависимост от условията на приемащата държава за карантина. Навсякъде, където се налага командироване на служители, ще им бъдат направени PCR тестове и по възможност ваксинация на доброволен принцип.

Актуална информация за изборите зад граница може да бъде намерена на сайта на МВнР, в секцията „Избори“ (https://www.mfa.bg/bg/izbori-2021), както и на сайтовете на българските задгранични представителства.