76 души работят на 6 кв. м в несъществуваща къща за гости

76 души работят на 6 кв. м в несъществуваща къща за гости

НОИ спипа 76 души да работят на 6 кв. м в несъществуваща къща за гости. Проверяващите установяват, че две дружества на свързани лица са подали уведомления за сключени за съмнително кратки периоди трудови договори с тези лица. При извършените ревизии става ясно, че ако всички тези хора, преимуществено записани като продавач-консултанти или общи работници, наистина са работили в посоченото помещение, на всеки един квадратен метър работна площ биха се падали средно по 13 работници.

Според представляващия част от лицата са заети с търговия, но не са представени нито стоки, подлежащи на продажба, нито документи за реализирани продажби. В опит да се измъкнат от кашата някои от наетите лица заявяват, че работното им място е било в „къща за гости“, но проверката установява, че сградата е построена до груб строеж.

Други пък обясняват, че са поддържали кафе автомати, но на посочените от тях адреси не е установена нито една машина. За установените щети на ДОО на осигурителите са съставени ревизионни актове за начет в размер на 19 973,61 лв. На лицата, подали заявления за отпускане на парични обезщетения за безработица, са постановени разпореждания за отказ. Подадени са сигнали до прокуратурата.

От НОИ в Пазарджик

спипаха интересен случай на измама

при който дружество не осъществява стопанска и търговска дейност още от 2014 г., но незнайно дори и за собственика му през периода 2017-2019 г. фирмата е наемала работници и служители. Подавани са данни за осигуряване и са представяни документи за изплащане на парични обезщетения за болнични на едно лице. В обяснението си „болното лице“ твърди, че се е свързало с въпросната фирма чрез един познат и по обява в интернет, като работата се е състояла в търсене на хора по селата за закупуване на отпадъци от производството на дървесни продукти.

За неправомерно изплатените парични обезщетения по издадените болнични листове с различни диагнози е издадено разпореждане за възстановяване на сума в размер на 2317.56 лв. Този опит за измама е установена от Националния осигурителен институт.

Другата схема служителите на НОИ

наричат „английската борса“

Хора, които никога не са напускали страната, подават заявление за отпускане на парични обезщетения за безработица, като посочват и предишна трудова дейност във Великобритания. Точно преди да останат без работа, те са работили за кратко време на високи доходи в България. Надеждата им е, че НОИ ще им отпусне обезщетение върху тази заплата, тъй като съгласно европейския Регламент 883/2004, когато се сумира стаж и в друга страна – членка от ЕС, обезщетението се отпуска върху последния доход.

Ситуацията е с подробности позната на служителите на НОИ в цялата страна и е изключително трудно подобно фиктивно назначаване да мине, посочват от института. 13 „английски работници” пробват точно това, като представят преносими документи U1 за упражнявана трудова дейност във Великобритания. На част от лицата първоначално са изплатени парични обезщетения за безработица. При последващ контрол на изплатените средства обаче е установено, че тези лица не само не са работили при посочения последен български осигурител, но и че част от тях дори никога през живота си не са излизали от пределите на страната. „Английските работници“ имат да връщат 36 224.11 лв.,

Мним студент опита измама с наследствена пенсия

Лице от малко село в област Пазарджик е подало заявление за отпускане на наследствена пенсия. Като едно от условията за отпускането й то прилага и уверение, че е студент, издадено от ПУ „Паисий Хилендарски“, но проверка на експертите от Териториалната дирекция на НОИ установила, че във ВУЗ-а нямало такъв бъдещ висшист. Това стана ясно от последния бюлетин за тази година на НОИ.

Проверката по случая показала, че при разглеждането на документите се оказва, че представеното „уверение“ всъщност е сканирано цветно копие на документа и не съдържа достатъчно информация относно статута на учещ на лицето. От университета уведомяват НОИ, че приложеното от лицето уверение не е автентично, тъй като не е издадено от инспектора, чието име е посочено в уверението. Освен това факултетният номер на уверението не съответства на специалността, вписана в него, а измамникът е прекъснал обучението си във ВУЗ-а от учебната 2018/2019 г.

Още по-нелеп е случаят с лице, което желае да му бъде преизчислена личната пенсия за осигурителен стаж и възраст с допълнителен стаж, придобит не след, а преди пенсионирането му. В хода на пенсионното производство е установено, че представеният образец УП-3 от лицето за периода от 20.09.1973 г. до 27.10.1975 г., издаден от голям осигурител на територията на Пазарджик, е ксерокопие на вече попълнен документ.

Върху копието на документа са нанесени корекции и видимо си личат пресниманите стари подписи и печат. Проверката показва, че лицето въобще не присъства в разчетно-платежните ведомости за работни заплати и няма данни да е упражнявало трудова дейност при този работодател в посочения период. Човекът си остава с досегашната пенсия, отчитат от НОИ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *