100 млн. евро дава ЕС за подкрепа на здравната система в Гърция

100 млн. евро дава ЕС за подкрепа на здравната система в Гърция

Εвропейската комисия одобри допълнителни 100 милиона евро за Гърция по бизнес програмата „Реформиране на публичния сектор 2014-2020“, съобщи „Greek City Times“.

Този нов капитал ще бъде използван за подобряване на обществената здравна система на страната и улесняване на достъпа на гражданите до системата.

По-конкретно, средствата ще бъдат насочени за подпомагане на мрежа от мобилни здравни звена за облекчаване на държавните болници в пандемията, подобряване на услугите за хронично болни пациенти и подкрепа на психичното и телесно здраве на здравните работници.