10% по-нисък данък за застраховани имоти в Гърция

10% по-нисък данък за застраховани имоти в Гърция

Гърция обяви данъците върху недвижимите имоти, като собствениците могат да проверят размера на дължимия налог в личния си профил в цифровия портал на Независимия орган по публичните приходи (AADE).

Плащането на данъка ще се извърши на 11 вноски. Първата е на 30 април, а последната – на 28 февруари 2025 г. Предвижда се 3% отстъпка от налога за физическите лица, които платят данъка си наведнъж.

За първи път тази година е предвидена отстъпка до 10% за имоти, които са застраховани срещу природни бедствия през предходната година.

От имотен данък са освободени за срок от три години засегнатите от природни бедствия, както и домакинства с три или повече деца на издръжка, както и такива с инвалидност над 80%.

Наредбата засяга всички български граждани с недвижимо имущество в Гърция.

Редица промени бяха въведени от началото на годината за правилата за отдаване на имоти под наем през платформата Airbnb или чрез други електронни платформи. Тези промени засягат повече от 100 000 данъкоплатци.

Тези, които отдават под краткосрочен наем един или два имота, ще продължат да бъдат облагани с 15% до 45% върху доходите, които получават. Онези обаче, които управляват повече от два недвижими имота, трябва незабавно да подадат декларации за започване на стопанска дейност като хотелиери и да начисляват 13% ДДС върху наемите. Чистите доходи, получени от наеми, вече не се считат за доходи от недвижими имоти и престават да се облагат самостоятелно със ставки, вариращи от 15% до 45%, а се таксуват като доходи от стопанска дейност и се облагат със ставки, вариращи от 9% до 44%.

Собствениците трябва да получат разрешителни за упражняване на хотелиерска дейност, да платят такса за пребиваване на туристи от 0,5% и да удържат от своите клиенти климатичен данък от 2 до 10 евро за всеки ден престой.

Глобата за нерегистиран имот възлиза на 50% от брутния доход от последната данъчна година, но не по-малко от 5000 евро.

Реалната стойност на имотите в Гърция вече надхвърля 1 трилион евро, показва данъчната статистика. Общо данъкоплатците в страната са 7 159 164. 215 171 от тях имат право на 10% отстъпка, тъй като са застраховали имуществото си, докато 36 662 собственици са освободени от данък, защото са били засегнати от природни бедствия.