Янаки Стоилов с идея как да се пребори корупцията в обществените поръчки

Янаки Стоилов с идея как да се пребори корупцията в обществените поръчки

Промяна в законодателството по което се провеждат обществените поръчки лансира служебният министър на правосъдието Янаки Стоилов.

По думите му чрез новите механизми ще може да има по-голям контрол на харченето на обществени средства и ще се минимализират злоупотребите. Промените засягат т.нар. инхаус процедури, които представляват вътрешно възлагане на поръчките. Министър Стоилов подчерта, че през последните години у нас това е била широко използвана практика, която по думите му се е използвала за злоупотреби в областта на пътното строителство, в икономиката, в енергетиката. Но, вместо поръчките да се дават на вътрешни изпълнители, държавните и общинските дружества са ги възлагали на външни изпълнители, използвайки инхаус процедурите.

„С малки, но важни промени в закона може да се преустановят тези практики. Инхаусът да се използва само, когато юридическото лице разполага с необходимите човешки и технически ресурси, с които да изпълни най-малко 80 на сто от дейностите, предмет на договора. Важно е така да бъдат направени финансовите изчисления, за да се определи общия обем на дейностите. Идеята е когато изпълнителя може сам да изпълни дейностите да използва този механизъм. И само по изключение или за специализирани дейности да мога да се привличат външни изпълнители“, посочи Янаки Стоилов.

Законодателните промени ще бъдат пуснати за обществено обсъждане, а след избирането на Народното събрание ще бъдат внесени за гласуване от новите депутати. По думите на министър Стоилов така ще стане ясно коя политическа сила наистина иска да пребори корупционните практики около обществените поръчки.