Царският внук влиза в битката с Covid-19 – княз Мирко e дипломиран лекар