Христо Христов от „Републиканци за България“: С кауза за по-добър живот

Христо Христов от „Републиканци за България“: С кауза за по-добър живот

„Нашата кауза от Републиканци за България е за по-добър живот за всички граждани на страната ни, гарантирани права, справедливост, възможности за развитие и самоинициатива. Бедността и липсата на перспектива може да бъде преодоляна чрез възможността всеки да намери работа, да се почувства полезен да се погрижи за семейството си.” ,заяви шестият в листата на ПП ”Републиканци за България” Христо Христов.

Усилията са насочени основно към социално слабите групи, а дискриминацията на образованите и работещи хора, които искат да създават и отгледат деца е все по-отчетлива. Всички социални политики ни се основават на труда и личния избор на човека да работи и да се развива, категоричен е Христов.

„Ние предлагаме да се насочат повече средства за развиването на умения, според нуждите на хората, бизнеса и инвеститорите. Малкия и среден бизнес са приоритет на пазара на труда. Средствата за осигуряване на заетост, следва да са приоритетно насочени към малкия и среден бизнес, според нуждите, както и за преодоляване на моментните трудности.

Българското семейство има дълга традиция за полагане на грижи и уважение към възрастните хора. Необходимо е изграждането на нови домове за качествени и съвременни грижи за възрастните хора.

Ние желаем да привлечем общественото внимание към положението на хората с увреждания. Необходимо е да преразгледаме и премахнем всички дискриминационни правни актове, вкл. ненужните периодични задължителни посещения на ТЕЛК.

Ние предвиждаме тяхното пълноценно включване в социално-икономическия живот, създаване на редица програми за придобиване и насочване към заетост в определени сектори на икономиката”, коментира още Христов..

Не на последно място е демографията и религията в платформата на ПП „Републиканци за България”. Най-важната институция в българското общество е семейството.

„Ние смятаме, че семейния модел трябва да бъде преосмислен и да залегне в основата на изграждането на новия национален облик на българското общество. Друго важно нещо, на което обръщаме внимание е изработването на национална стратегия за пълноценна интеграция на ромската общност. Въпреки многобройните проекти с финансиране от чужбина, включително и десетилетието на „Ромското включване“ (2005-2015 г.) един от съществените етно-социални проблеми в България все още не намира своето решение. По-голямата част от ромските общности продължават да живеят в гета и да са на последното стъпало на социалната стълбица на обществото. Ето защо е необходим цялостен подход за интегрирането на тази общност, но не чрез социално подпомагане, а чрез създаване на предпоставки за социално израстване: задължителни ограмотителни и образователни курсове за възрастни; задължително основно и средно образование за учениците; постепенно преодоляване на пространствената сегрегация чрез подобряване на жизнената среда в ромските махали и др.

Предвиждаме младежките центрове да бъдат изградени в партньорство с общините. Целта им е да създадат благоприятна среда за решаването на различни проблеми на младите хора – образование, заетост, хоби, извънкласни дейности, култура, туризъм, доброволчество и др. В тези пространства младежите развиват своите таланти, комуникират по между си и вземат участие при формирането на важните за тях политики.

В крайна сметка трябва да постигнем важен баланс и балансиран подход при разпореждането и управлението на заложените политики на партията, и да се разбере, че ние ще работим последователно за ясно измерими резултати.”, обобщи Христо Христов.