Университетите отпускат COVID стипендии за летния семестър

Университетите отпускат COVID стипендии за летния семестър

Университетите ще отпускат извънредни стипендии за студенти, които са били доброволци в COVID отделенията, загубили са свой близък от коронавируса или са останали трайно без доходи. COVID стипендии могат да бъдат изплащани за отделните месеци на студентите доброволни или еднократно под формата на процентно намаление на таксата за обучение за летния семестър.

Медицински университет – София, вече изплаща т.нар. месечни финансови стимули за студенти от горните курсове, които полагат доброволчески труд в COVID отделения на болничните заведения.

За януари 2020 г. този стимул е в размер на 260 лв. месечно, а за февруари и следващи месеци е променен на 130 лв.”, обясниха от учебното заведение. Стипендиите за бъдещите медици се финансират от бюджета на Студентски съвет. „Допълнителната мотивация на студентите доброволци се изплаща от бюджета, заделен за Студентски съвет, който също разчита на собствените приходи на университета, а не на субсидията от МОН”, обясниха от МУ-София.

Нов български университет ще присъди 50 извънредни еднократни стипендии във връзка с пандемията. 10 от стимулите ще покрият 50% от таксата за обучение за пролетния семестър на учебната 2020/2021 г. Стипендиите ще бъдат отпуснати на бакалаври и магистри, които са участвали активно в борбата срещу коронавируса. Те може да са участвали като доброволец в болнично заведение, държавна или обществена институция, или да са се включили в доброволческа дейност или НПО с национално представителство, в помощ на пострадали от COVID-19 от март до края на 2020-а. За да подпомогне студенти в затруднено финансово положение в период на пандемия, Нов български университет обявява и 40 извънредни частични стипендии за студенти в бакалавърски и магистърски програми, които са пострадали от COVID-19 и негативните ефекти от пандемията. Те ще бъдат насочени към обучаващите се до 26 години, които са загубили родител или съпруг/съпруга март, и останалите без работа за повече от три месеца вследствие от икономическите ефекти от COVID-19.

При загуба на родител или съпруг/съпруга, вследствие на което доходът на член от семейството е спаднал под две минимални работни заплати, определени за страната, студентът ще получи еднократна стипендия в размер на 30% от семестриалната такса за втория семестър. При дълготрайна загуба на работа, вследствие на което доходът на член от семейството е спаднал под две минимални работни заплати, определени за страната, университетът ще покрие 20% от семестриалната такса за пролетния семестър на учебната 2020/2021 г.

В Университета за национално и световно стопанство също предложение да се отпуснат еднократни парични помощи. „При първото заседание през летен семестър на учебната 2020/2021 г. комисията за отпускане на помощи и награди ще обсъди този въпрос и ще вземе решение как и при какви условия ще бъде отпусната тази помощ”, обясни проф. д-р Цветана Стоянова, заместник-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики.

Ръководството на Химикотехнологичен и металургичен университет-София очаква от Студентски съвет предложения за нуждаещи се студенти и в зависимост от наличните средства ще определи и размера на допълнителна помощ за доброволците в COVID отделенията или загубили свои близки. „Съгласно Постановление 90 на МС се допуска получаването на помощи и награди на студентите. ХТМУ винаги включва в своите критерии за получаване на стипендии средства за такива студенти. Това е особено актуално сега, предвид необичайните обстоятелства”, посочиха от университета.

В момента в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ пък върви прием на документи за стипендии. Той приключва на 19 февруари. След това ще се проведе заседание на Комисията по социално-битови въпроси на студентите, която евентуално да обсъди идеята за нова социална стипендия, свързана с пандемията.

СУ „Св. Климент Охридски” не предвижда въвеждането на нова социална стипендия, съобщиха от учебното заведение. От Алма матер допълниха, че ректорът на най-стария университет у нас обаче вече се е обърнал с писмо към просветния министър Красимир Вълчев, в което предлага да бъде създаден фонд за стипендии за децата на учители и преподаватели, починали от COVID-19. От образователното министерство обясниха за „Монитор”, че идеята вече се обсъжда.

Вузовете ще поощряват повече студенти или ще дават по-големи бонуси на отличниците

С увеличението на минималния праг на стипендиите за успех от 70 на 85 лв. и максималния на 180 лв. от 150 лв. от втория семестър нараства и държавната субсидия за стимулите на отличните. Така вузовете ще могат да увеличат размера на стипендии или да отпуснат такива за по-голям брой свои възпитаници. „Университетите могат да разпределят средствата, така че стипендии да има за по-малко студенти, но да са максимумът от 180 лв., или да дадат по-малка сума, но на повече хора”, това обясни председателят на Националното представителство на студентските съвети Даниел Парушев. Той допълни, че на база броя на отличниците университетите могат да преценят дали могат да вдигнат прага до 180 лв. По думите на Парушев в повечето вузове скокът се равнява на 30 лв. – от 120 на 150 лв. Той допълни, че тази максима е за пълните отличници, докато за останалите стипендианти голяма част от университетите са направили отделно разделение на сумата спрямо успеха им.

Такава е практиката в СУ и УНСС. „И през летния семестър на учебната 2020/2021 г. ще се запази диференцирането на стипендиите в зависимост от успеха, като най-ниската ще бъде нормативно определената 85 лв. за студентите с успех под 5,00, а най-високата – 180 лв. за студентите с успех 6,00. Стипендиите на учещите с успех от 5,00 до 5,99 ще са между 90 и 170 лв.”, обясниха от Софийския университет. В УНСС стипендията за успех от 4.00 до 4.99 бе 90 лв., от 5.00 до 5.49 – 100 лв., и от 5.50 до 6.00 – 120 лв. Този семестър равнищата ще се увеличат и стипендиите стават съответно 100, 120 и 140 лв., обясни проф. д-р Цветана Стоянова.

В Медицински университет-София се стремят повече студенти да получават стипендии. „В МУ-София имаме много кандидати за стипендии с висок успех, желанието на ръководството на университета е благодарение на увеличената държавна субсидия за летния семестър да се увеличи броят на студентите, които получават стипендии. Смятаме, че с тези стъпки ще спазим основната идея на внесените от МОН промени, а именно – да се мотивират студентите и докторантите за по-високи успехи в обучението им”, обясниха от университета. Предстои да бъде обсъден размерът на стипендията за летния семестър на заседание на Комисията по стипендии към университета, като тя взема под внимание предложенията на Студентски съвет. За зимния семестър сумите са над досегашния минимален праг – стипендията за успех и доход е била 115 лв. месечно, а за пълните отличници е 130 лв. месечно. „Средствата за последната стипендия идват от собствените приходи на образователната институция, а не от държавната субсидия”, уточняват от МУ – София.

За зимния семестър в ХТМУ максималната стипендия е била 150 лв, а минималната – 100 лв. „За летен семестър на учебната 2020/2021 ХТМУ ще се стреми пълните отличници да получат определената максимална стипендия от 180 лв. Във всички случаи размерът на минималната стипендия от 85 лв. трябва да бъде спазена за студенти с минимален допустим успех”, посочват от вуза.

Във Великотърновския университет не се предвижда увеличаване на студентските стипендии. Към момента размерът на всички стипендии: социални, за успех и смесени, е един и същи – 100лв. на месец.

В Русенския университет „Ангел Кънчев“ най-ниската стипендия през зимния семестър на учебната 2020/2021 г. е била 70 лева, а най-високата – 130 лева, съобщиха от висшето училище. През летния семестър най-ниската ще е 85 лева, а най-високата – 180 лева, съобразно промените в постановлението, ако има условия за получаването й.

600 стипендии ще бъдат отпуснати за летния семестър в Шуменския университет, става ясно от заповедта на председателя на комисията зам.-ректора доц. д-р Чавдар Сотиров. Разпределението ще е на квотен принцип по факултети и специалности. Класирането ще е по успех и доход, освен за студентите с успех отличен 5,50-6,00, за които не се взема предвид доходът. До януари 2021 г. най-ниският размер на стипендия е бил 70 лева, от летния семестър най-ниският размер на стипендия става 85 лева, съобщи пресаташето на университета Мая Конова.