Удължават срока за валидност на шофьорските книжки

Удължават срока за валидност на шофьорските книжки

Удължава се срокът за валидност на шофьорските книжки във връзка с коронавирусната криза.

Свидетелствата за управление на МПС, срокът на които изтича до 30.06.2021 г. остават валидни за още 10 месеца, считано от датата на изтичане на срока на валидност.

Ако на даден документ е разписан срок на валидност до 30.06 тази година, вече ще е валиден до 30.04.2022 г.