Създават онлайн обучение за български учители в неделни училища зад граница

Създават онлайн обучение за български учители в неделни училища зад граница

Онлайн обучение на български учители в неделните ни училища зад граница организира Департаментът за езиково обучение към Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

То ще се осъществи през октомври, ноември и декември тази година, както и януари 2023 г. по национална програма „Роден език и култура зад граница“, предава БТА, цитирайки Еurochicago. Обучението е в два последователни дни по 5 астрономически часа.

Модулите са за повишаване квалификацията за преподаване на български език в чуждоезикова среда и за сертифициране на нивото на владеене на български по Общата европейска езикова рамка.

В рамките на събитието ще бъдат обсъждани принципите на преподаване на български език като втори език, структурата на урока при обучение на деца, невладеещи български език, идеи за работа с ученици с известно ниво на владеене на езика и други.

За всеки модул се присъжда по един квалификационен кредит.