Строим по-малко, но по-широки жилища

Строим по-малко, но по-широки жилища

Разрешителните за строеж на жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2020 година намаляват с 14,4 на сто спрямо предходното тримесечие, но апартаментите в тях се увеличават с 31.9 на сто, както и общата им застроена площ – с 18,5 на сто. Това съобщиха от Националния статистически институт.

Местните администрации са издали

разрешителни за строеж на 1451 жилищни сгради с 9779 жилища в тях

и 1 142 665 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 14 административни сгради с 28 297 кв. м и на 1005 други сгради с 515 431 кв. м РЗП.

По-малко са и издадените разрешителни за строеж на административни и други сгради, съответно с 50.0 и 10.3 на сто. РЗП на административните сгради намалява с 40.1 на сто, докато на другите сгради е с 2.1 на сто повече.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 4 на сто, докато жилищата в тях са повече с 30.8 на сто, а разгънатата им застроена площ – с 27.5 на сто. Издадени са разрешителни за строеж на 33.3 на сто по-малко административни сгради, но с 34.4 на сто по-голяма РЗП. Издадените разрешителни за строеж на други сгради намаляват с 8.9 на сто, както и разгънатата им застроена площ – с 15.6 на сто.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София – 230, Пловдив – 222, Варна – 169, Бургас – 125, и София – 123. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите Пловдив – 3624, София (столица) – 3413, Варна – 604, Бургас – 496, и Благоевград – 300.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. е започнал строежът на 1008 жилищни сгради с 5616 жилища в тях и със 702 408 кв. м обща застроена площ, на 13 административни сгради/офиси с 12 803 кв. м РЗП и на 572 други сгради с 370 404 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 21.4 на сто, жилищата в тях – с 4.8 на сто, а разгънатата им застроена площ – с 3.4 на сто. При започнатите административни сгради и тяхната обща застроена площ е регистриран спад съответно с 48 и 67.8 на сто.

Намаляват и започнатите други видове сгради с 8.3 на сто,

както и общата им застроена площ – с 29.4 на сто.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 1.5 на сто, а общата им застроена площ – с 3 на сто, докато жилищата в тях намаляват с 2.7 на сто. Броят на започнатите административни сгради нараства с 18.2 на сто, а тяхната РЗП – с 8.7 на сто. Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив – 174 жилищни и 64 други сгради; София (столица) – 134 жилищни, 4 административни и 22 други сгради; Варна – 125 жилищни и 21 други сгради; Бургас – 105 жилищни и 21 други сгради; София – 84 жилищни и 30 други сгради.