Страхът от странични ефекти спира учителите да се ваксинират

Страхът от странични ефекти спира учителите да се ваксинират

Най-големите притеснения сред изразилите нежелание да се ваксинират са страх от евентуални странични ефекти (47,6%), липса на яснота дали ваксината няма да им навреди при наличието на други заболявания (32,4%) и липсата на доказателства, че ваксината ще ги пази ефективно за достатъчно дълъг период от време (31,1%). Това става ясно от онлайн проучване сред 13 177 учители, съобщават от Синдикатът на българските учители.

То е проведено в периода 9-13 февруари 2021 г. Синдикатът на българските учители, съвместно със Сдружение на директорите в средното образование в Република България, проведе обширно изследване сред учителите за нагласите, информираността и очакванията за начините на ограничаване и преодоляване на COVID-19.

Само 11,3% от попълнилите анкетата са заявили, че не са привърженици на ваксините, което отново извежда като основна причина за липсата на доверие към ваксинирането на недостатъчната информираност по проблема.

Като цяло учителите имат положителна нагласа към ваксинирането, като процентът на тези, които твърдо са заявили желанието си да се ваксинират (27,3%) и все още колебаещите се (26,9%) сумарно е по-висок от процента на тези, които са отговорили, че на този етап не планират да се ваксинират (45,8%).

Най-силно влияние върху решението на учителите оказват експертните мнения на медицински специалисти, изразени в медии и социални мрежи (52,7%). Това означава, че учителите сериозно се интересуват от проблема, активно следят изявите на авторитетите в областта и имат доверие на техните становища и препоръки. Прави впечатление ниският процент на доверие и влияние към личните лекари, който е едва 10,8%.

Желанието да се върнат към обичайния начин на живот е най-мотивиращо за учителите да се ваксинират (43%), както и убедеността им в ползата от ваксините (31,7%), и че само така могат да бъдат защитени при многочасовото ежедневно общуване с учениците (16,9%). Решението да се ваксинират не се влияе съществено от мнението на другите колеги за това, като то е минимално – едва 3,3% . 44% пък са заявили, че биха се ваксинирали, ако имат достатъчно достоверни данни за ефикасността и безвредността на ваксината върху различните възрастови групи. Повече информация за страничните ефекти на ваксините би повлияла положително на решението на 33,8% от анкетираните, а увереността, че ще изградят траен имунитет към заболяването би мотивирала 31,9% от тях.

Главният източник на информация за ваксините срещу коронавирус за учителите се оказва телевизията – 71,5% от анкетираните получават информация от нея, както и различните интернет сайтове – 37,1%. Сравнително слаба е информираността от РЗИ и медицинските лица в училище – 12,5%, както и от колеги и приятели – 11,4%.

Едва една пета от учителите (20,6%) оценяват наличната информация за ваксините като достатъчна и достоверна.

При отговорите на някои от въпросите е по-голям от 100, тъй като в тях анкетирани учители са посочвали и по повече от един отговор.

Изводите, които са посочени от СБУ след анализа на анкетата са, че:

  • Учителите имат положителна нагласа към ваксините, проявяват интерес и търсят научни доказателства за тяхната ефективност, но все още голяма част от тях не откриват достатъчно достоверна и надеждна информация;
  • Необходима е по-сериозна разяснителна кампания от страна на РЗИ и други медицински авторитети в областта на имунологията.