Развеждаме се по скайп от покрива на мола

Развеждаме се по скайп от покрива на мола

Разводът по скайп, дори от покрива на мол не е илюзия, а нова реалност в Софийския районен съд. Епидемията от коронавирус не спря разделите между брачни партньори и това наложи прилагането на бърза елекронизация, за да бъдат спазени противоепидемичните мерки при гледането на дела. Най-големият районен съд в страната е първенец в нововъведението и вече отчита забележителни резултати – партньорите не губят време да ходят до съда, а се включват в съдебното заседание от място, което предварително заявяват, а адвокатите им – от канторите си. Освен постигането на бързина и абсолютна дистанция, разводите по скайп минават в мир и хармония, защото партньорите не се срещат очи в очи и така отпада възможността някой от тях да се раздразни.

Пред „Монитор“ зам.-председателят на СРС съдия Даниела Александрова разказва за видеоконференцията при провеждането на съдебни заседания: „По време на обявеното в страната извънредно положение за първи път в Софийски районен съд се проведе заседание по гражданско дело с използване на електронна видеовръзка – чрез софтуера Скайп (Skype). Чрез програмата бе осъществена видеовръзка от три различни електронни устройства – на съдията по делото, на ищеца и на вещото лице, които по този начин се срещнаха в една своеобразна виртуална съдебна зала.

Със започването на откритите съдебни заседания в СРС, колеги от съда проявиха интерес към използването на видеоконференция при провеждане на съдебни заседания по граждански дела с цел да се намали струпването на хора в съда и да се съблюдават противоепидемичните мерки, които продължават да действат. Така се стигна и до провеждане на дистанционни заседания в

производствата за развод по взаимно съгласие.

Тези дела се оказаха подходящи, тъй като за провеждането им посредством видеоконференция изключително много се разчита на желанието и съдействието от страните по делото. При липсата на законов регламент уреждащ процесуални действия в електронна форма, липсата на съгласие и съдействие на страните по делото прави провеждането на такова заседание невъзможно. Ето защо с нетърпение очакваме разглеждането на предложените от Висшия съдебен съвет законодателни промени в ГПК, които да уредят редът на протичане на производствата с използване на електронна видеовръзка, тъй като към настоящия момент липсва такава регламентация“.

Засега възможност за провеждане на видеоконференция при провеждане на съдебни заседания по граждански дела е предвидена в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и законът за неговото изменение и допълнение, който дава възможност да се провеждат такива заседания до 2 месеца след отпадането на извънредното положение.

В законопроекта се уреждат важни въпроси, като начина по който съдът удостоверява идентичността на страните и техните представители, което е особено важно във всяко едно производство, извършване на процесуални действия в електронна форма, електронно призоваване и т.н. Също така обаче, следва да се има предвид и необходимостта от техническа обезпеченост и не на последно място

промяна в начина на мислене на страните в производството

и представите им за съдебен процес. Това е посоката, в която трябва да гледаме, тъй като това е бъдещето, до което се доближихме за много кратко време.

Съдия Даниела Радева и съдия Цветелина Кържева–Гачева от III ГО разказаха за работата си в новите условия. Те обясниха, че нямат представа дали техни колеги в страната не са се възползвали от онлайн провеждането на заседания по граждански дела, но отчитат че това е новост за правосъдната ни система.

„Аз лично, а и колегата ми – съдия Цветелина Кържева-Гачева, с удоволствие приехме идеята да провеждаме дистанционни съдебни заседания. И двете сме на мнение, че това спестява средства, време, а и е възможност да се приспособят в съдебните производства съвременните начини за комуникация между хората“, разказа съдия Радева. Тя допълни, че провеждането на онлайн съдебно заседание не касае единствено разводите, а всяко съдебно производство. Възможността е предвидена в Закона за извънредното положение. Съгласно чл. 6а, ал. 2 от този закон „по време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна откритите съдебни заседания, включително заседанията на Комисията за защита на конкуренцията, може да се провеждат от разстояние,

като се осигурява пряко и виртуално участие на страните

и участниците в процеса, съответно производството. За проведените заседания се изготвя протокол, който се публикува незабавно, а записът от заседанието се съхранява до изтичането на срока за поправка и допълване на протокола”.

В сградата на СРС има оборудвани няколко съдебни зали, с което е предоставена техническа обезпеченост за провеждане на дистанционно съдебно заседание. След като делото се разпредели на съдията, той го разглежда и ако прецени, че е подходящо за провеждане на дистанционно заседание, дава разпореждане, с което да се уведомят страните за дистанционно провеждане на заседанието. Съдебен служител се свързва със страните и те посочват как ще се свържат. Насрочва се заседанието и страните са уведомени за датата и часа. В деня преди заседанието се

прави тест от съдебния секретар на състава и IT специалист

„При провеждане на дистанционно съдебно заседание всяка страна, респективно нейният процесуален представител, могат поотделно да се включат, независимо от коя точка на страната или света, стига да са заявили предварително акаунта, от който ще го направят. По време на заседанието страните осъществяват връзката със съда или от кантората на адвоката си, или от вкъщи, други са на работното си място, има включване и от покрива на столичен МОЛ, или от автомобила (разбира се, своевременно паркиран). Повечето от страните се намират в България, но има и такива, които са в чужбина“, разказа съдия Радева.

По отношение на документите за самоличност независимо дали заседанието е дистанционно или не, всеки трябва да се легитимира. Досега е имало заседания в най-различни комбинации.

„Страните се намираха в кантората на адвоката. Адвоката в кантората, една от страните в офиса, другата страна в автомобил. Адвоката в кантората, страните в дома си. Имаше страни без процесуален представител, включиха се от дома си. Едната страна в офиса, другата беше в дома си. Повечето от страните бяха на работните си места – едната страна бе от покрив на Столичен МОЛ и проведе връзката си от телефона. Делата които минаха нито едно не си приличаше с друго, всяко бе уникално само по себе си“, разказаха двете съдийки.

Според тях и след извънредната обстановка делата по скайп имат шанс. „Това е бъдещето, живеем във време, в което техниката предоставя различни възможности за комуникация. Смятам, че и развитието на обществените отношения го изисква. Живеем в много динамична среда и трябва да пестим времето на хората, което е много ценно. Вярно е, че не всеки гражданин разполага с техническа възможност да участва в заседание чрез интернет връзка, за съжаление има много хора, които не разполагат с телефон, компютър или достъп до интернет, но това не означава, че достъпът до правосъдие ще бъде ограничен. Просто е,

в закона трябва да бъде предвидена и тази възможност.

За да се случи това след изтичане на двумесечния срок от отмяната на извънредното положение, е необходимо извършване на законодателни промени. Законодателната промяна следва да бъде добре обмислена, тъй като възникват различни процесуални въпроси, например, ако страна, която е заявила участие в дистанционно съдебно заседание, не се включи в деня и часа, обявени за заседанието, ще бъде ли това пречка за даване ход на делото или не и т.н.“, казва съдия Цветелина Кържева-Гачева.

Възможността за провеждане на дистанционно съдебно заседание е предвидена приблизително до средата на месец юли. Тази така динамична епидемиологична обстановка може да наложи и продължаване на този срок. „Освен това, вярвам, че създалата се ситуация и наложилият се до голяма степен дистанционен начин на работа, биха могли да ускорят процеса за предприемане на законодателните промени, за които вече стана въпрос, за да има възможност дистанционни заседания да се случват не само по изключение“, категорична е съдийката.

12 съдии гледат „семейни“ дела

В СРС 12 съдии гледат дела засягащи деца, семейство, разводи. При първото дело по скайп за развод съдия Даниела Радева си спомня, че емоцията е била само положителна.

„Всички участници в производството бяха усмихнати, хората не губеха време в това да идват до съда, да търсят място за паркиране, да чакат пред зала, да спазват дистанция и т.н., бяха спокойни, позитивни и усмихнати“, разказа съдия Радева. Досега в Гражданско отделение са разгледани 31 дела, от които 30 са развод по взаимно съгласие.

„Личните си впечатления – този начин на провеждане на заседанието предразполага много страните и смятам, че основаната причина за това е, че хората спестяват много от времето си. За съдията също е облекчение дори колеги ми казаха, че за пръв път виждат толкова щастлив и усмихнат съдия след цял ден заседание. Нормално е, когато хората са спокойни (не са изнервени, тъй като се бави делото, или трябва да чакат, или имат да свършат друг спешен ангажимент, който е възникнал, и после ги чака поне още един или повече часа път за да се придвижат до съответното място, всичко това влияе на емоционалното им състояние), те не пренасят цялата негативна енергия в залата и съдията също чувства това спокойствие. Това му позволява в края на деня не се усеща онази огромна умора, която е при обикновено присъствено съдебно заседание“, разказа още съдия Радева. Тя сподели още, че за огромно съжаление, въпреки че българинът е издръжлив по природа, тази обстановка повлия не само за разводите, но и за много домашни насилия.

„Надявахме се на обратното, че пандемията ще сплоти хората, ще сплоти семействата, ще ги накара да се замислят за това колко са дребни всъщност споровете и проблемите им, пред това децата им, близките им, те да са живи и здрави, и да намерят общ език“, казва съдия Радева.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *