Просветният министър освобождава от такси 4476 студенти

Просветният министър освобождава от такси 4476 студенти

Министърът на образованието Красимир Вълчев предлага 4476 студенти, които ще бъдат приети в приоритетни и защитени специалности в университетите, да бъдат освободени от такси за обучение. Това съобщава МОН на сайта си.

Образователният министър информира, че предложеният списък на приоритетните професионални направления и защитени специалности към проекта на постановление е изготвен съобразно недостига на специалисти на пазара на труда към настоящия момент.

Освобождаването от заплащане на такси за обучение ще допринесе за постигане на целта – необходимост от подготовка на висококвалифицирани специалисти за целите на икономическото и общественото развитие на страната.

Предложеният проект на постановление на Министерския съвет за утвърждаване на Списък на професионалните направления и защитените специалности ще обхване общо 4476 студенти в първи курс на обучение, приети през учебната 2020/2021 година, в т.ч. 3883 студенти в редовна и 593 в задочна форма на обучение, информира министър Красимир Вълчев. Той уточнява, че индикативният размер на приходите от такси за обучение в държавните висши училища на студентите, приети през учебната 2020/2021 година, обучаващи се в тези професионални направления и защитени специалности, е в размер на 2,6 млн. лв. за учебна година.

Необходимите средства за прилагането на предложената мярка за първия семестър на учебната 2020/2021 година, в размер на 1,3 млн. лв., ще бъдат за сметка на разчетените за целта средства в бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г. Необходимите средства за 2021 г. ще бъдат планирани със Закона за държавния бюджет по бюджетите на съответните висши училища.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *