Предложение заради хоумофиса: Служителите да изключват телефона си извън работно време

Предложение заради хоумофиса: Служителите да изключват телефона си извън работно време

Европарламентът иска закон да регулира работата от вкъщи. Идеята е по този начин да се предостави възможност на служителите да изключват телефона си извън работно време, когато са хоум офис и това да няма негативни последици за тях. В инициативата на евродепутати е предложено да бъдат определени минимални изисквания за работа от дома и да бъдат изяснени условията на труд, работното време и времето за почивка.

В мотивите на евродепутатите е посочено, че увеличеното използване на цифрови ресурси за служебни цели е довело до културата „винаги на линия“, което има отрицателно въздействие върху равновесието между професионалния и личния живот на служителите. Това пък от своя страна провикирало тревожност и депресия.

„От началото на COVID-пандемията работата от дома се e увеличила с почти 30%. Статистиката показва, че тази практика е факт в много страни и сектори, които могат да си го позволят, а и допринесе доста хора да запазят работните си места в състояние на икономическа криза. От друга страна, трябва да признаем, че това е свързано с повече стрес за някои работници, притиснати от новите обстоятелства да бъдат постоянно на линия чрез цифровите си устройства”, коментира пред „Монитор” и евродепутатът от ЕНП/ГЕРБ Емил Радев. Според него необходимостта винаги да си включен на телефона или на компютъра размива границите между личния и служебния живот и влиза в разрез с ограниченията на работното време, за които поколения наред са се борили.

„Очевидно е, че стандартите за правото на почивка, регулирането на работното време и като цяло по-голямата яснота относно условията на труд от дома се разминават с т. нар. култура „винаги на линия”. Затова и сегашната икономическа ситуация повдига въпроси по отношение на ефективната защита на интересите на работниците, но не бива да се пренебрегва и позицията на работодателите, за които мобилната работа и работата от дома е начин да се адаптират и в крайна сметка да оцелеят в условия на криза. Ето защо е важно да се намери балансиран подход”, каза още Радев. Той допълни, че строгото регулиране обаче винаги крие риск от допълнителна тежест и за служителите, и за работодателите, а това от своя страна би попречило да се реализират по-гъвкави мерки.

„Тази тема ни изправя пред трудна задача, тъй като допълнителната регулация може да попречи на полезни за служителите мерки. В крайна сметка малцина биха се отказали от гъвкаво работно време, мобилна работа или работата от разстояние пред алтернативата да останат без доходи”, каза още евродепутатът. Затова и при търсенето решение било важно да се вземат под внимание всички гледни точки.

Тъй като в случая става дума за законодателен доклад по собствена инициатива, от ЕК се очаква да направи законодателно предложение за минималните стандарти и условия за гарантиране на възможност за работниците да упражняват ефективно своето право на откъсване от работната среда. Според документа за изпълнението на мерките е предвиден срок от три години.