Полша и Кипър са пред нас по ръст на заплатите

Полша и Кипър са пред нас по ръст на заплатите

Чиновниците с най-голямо увеличение

В транспорта има спад

Разходите на бизнеса за изплащане на заплати за един час труд на работниците и служителите са нараснали със 7,2% за година, обявиха от Националния статистически институт. Другите разходи за труд на работниците са се повишили с 4,3%. В резултат общото увеличение на разходите на фирмите за един час труд са нараснали с 6,7% за година.

Тъй като заплатите в България са най-ниските в ЕС, те нарастват по-бързо отколкото възнагражденията в повечето страни от общността. Но в Кипър и Полша разходите на бизнеса за един час труд са нараснали повече отколкото у нас. Увеличението е съответно с 14,3% и 7,9%. А с Румъния имаме равен резултат, като и в двете страни разходите за труд са се увеличили с 6,7%. Много близо след нас по увеличение на разходите за труд са Швеция (+6,4%), Литва (+6,3), Естония (+5,1%) и Латвия (+5%).

В България най-много са нараснали разходите за труд в държавната администрация (+23,2%) и в здравеопазването (+21,3%). Голямо е увеличението и на възнагражденията на учителите (+9,2%).

На трето място по ръст на разходите за труд, след чиновниците и лекарите, се нареждат строителите.

Разходите за наемане на един строител са нараснали с 13,4% за година.

Съществено увеличение има и на разходите за труд в секторите “Административни и спомагателни дейности” (+11,5%) и в “Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” (+11,2%). Именно това е секторът, в който взимат най-големи заплати, тъй като там влизат и програмистите.

В няколко сектора на икономиката обаче има спад на разходите за труд. Сред тях например е секторът “Транспорт, складиране и пощи”, където намалението е с 2,2%. Във финансовите и застрахователни дейности има спад с 1,2%.