Парламентът в Кипър решава за либерализацията на електроенергийния пазар

Парламентът в Кипър решава за либерализацията на електроенергийния пазар

Окончателната либерализация на електроенергийния пазар в Кипър се решава от парламента днес.
Новата регулация трябва да започне да действа от февруари следващата година, след закъснение от повече от 4 години от първоначалното решение и шест пъти отлагане.
Три законопроекта, с които се правят финалните стъпки към отварянето на енергийния пазар, са в пленарната зала днес. Гласуването им е спешно, тъй като те са част от „зеления преход“ на страната и изпълнението на задълженията й към ЕС.
Очаква се пълното търговско функциониране на конкурентен пазар на електроенергия да доведе и до намаляване на нейните цени за кипърските потребители.
Според енергийната стратегия на Кипър и графика, определен от правителството в сътрудничество с Европейската комисия, пазарът на електроенергия трябваше да бъде либерализиран още през 2017 г., но срокът бе отлаган 6 пъти, последно – заради коронавирусната криза. Новият краен срок е това да стане от февруари следващата година.
Либерализацията на пазара на електроенергия е и сред реформите, които ще бъдат подкрепени с европейско финансиране чрез Националния план за възстановяване и устойчивост. 41% от средствата в него са предвидени за програми и проекти за постигане на новите енергийни и климатични цели./БНР