Отсрочихме заеми за над 8,3 млрд. лева

Отсрочихме заеми за над 8,3 млрд. лева

Получените искания за отсрочка по банкови заеми към края на февруари 2021 г. са 118 088 на обща стойност над 9 млрд. лв. От тях одобрените заявления са 9 7681 броя с брутен размер 8,3 млрд.лв., сочат данни за състоянието на банковата система у нас, изведени от Българска народна банка (БНБ). Предприятията са внесли 14 606 искания за 6,9 млрд.лв., от които към края на февруари са одобрени 13 461 броя за 6,4 млрд.лв.

Домакинствата пък са подали 10 3482 искания за отсрочване на задължения на стойност 2,1 млрд. лв., от които са одобрени 84 220 броя за 1,8 млрд. лв.. Спрямо края на януари общият брой на одобрените искания от предприятия и домакинства се увеличава с 2 497, а брутният размер на одобрените задължения нараства с 19 млн. лв. или 0.2%.

Данните на БНБ сочат още, че печалбата на банковата система към 28 февруари възлиза на 169 млн.лв. или с 14 млн. лв. (9,2%) повече от отчетената за първите два месеца на 2020 г.

Активите на банковата система нарастват с 1,3 млрд.лв. и достигат 125,8 млрд.лв. Ликвидният буфер ев размер на 32,3 млрд. лв., а нетните изходящи парични потоци възлизат на 10,5 млрд.лв. (при съответно 33,5 млрд.лв.и 11 млрд.лв. в края на предходния месец).

Брутните кредити и аванси са 82,3 млрд. лв. и за месец се увеличават с 1,8 млрд. лв. Най-голям принос за това има растежът при вземанията от кредитни институции (с 1,6 млрд. лв.). Брутният кредитен портфейл на банковата система нараства с 283 млн. лв., като достига 70,1 млрд. лв. Увеличени са кредитите за домакинства (с 206 млн.лв.), за нефинансови предприятия (с 65 млн. лв.) и за други финансови предприятия (с 15 млн. лв.), а тези за сектор „Държавно управление“ намаляват с 4 млн.лв..

Депозитите в банковата система също бележат ръст с 1,2 млрд.лв. за месец и в края на февруари възлизат на 107,3 млрд. лв. Увеличение има при спестяванията на домакинства (867 млн. лв. ръст), на кредитни институции (204 млн. лв. ръст), на сектор „Държавно управление“ (139 млн. лв. ръст), както и на други финансови предприятия, но с едва 5 млн. лв.. Намаление има при спестяванията на нефинансови предприятия, които са надолу с 53 млн. лв..

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на февруари възлиза на 15,5 млрд. лв.и спрямо края на януари нараства с 66 млн. лв.