Отпадат задължителните писмени изпити за прием в „Право“

Отпадат задължителните писмени изпити за прием в „Право“

Правителството одобри допълнение към Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“.

С него през учебната 2021/2022 година ще се даде възможност на висшите училища сами да изберат как да организират приема в специалност „право“, като писмените конкурсни изпити няма да са задължителни.

Университетите ще могат да изберат друг формат за провеждане на изпит или след решение на Академичния съвет да приемат студенти с успешно издържани държавни зрелостни изпити.

Заради продължаващата извънредна обстановка най-удачният вариант е приемът на студенти за предстоящата учебна година по специалност „право“ да бъде осъществен по същия ред като предходната учебна година. По този начин ще се сведе до минимум необходимостта от събиране на големи групи от хора във висшите училища.

Допълнението е направено след срещи на министъра на образованието и министъра на правосъдието с деканите на деветте юридически факултета на висшите училища в страната и ръководствата на висшите училища.