Община в Италия дава по 15 000 евро на всеки купувач на жилище

Община в Италия дава по 15 000 евро на всеки купувач на жилище

Общинските власти на Сардиния предлагат субсидии до 15 000 EUR на хора, които купуват жилища в слабо населените градове на острова. Проектът, за който са отпуснати 45 млн. EUR, е насочен към борба срещу изтичането на хора от селските райони и стимулиране на икономиката на регионите.

Безвъзмездната помощ трябва да бъде насочена към покупка или ремонт на къща в Сардиния, която се намира в населено място с население до 3000 души.

Максималният размер на субсидията не може да надвишава 15 000 EUR и трябва да покрива не повече от половината от разходите за покупка или ремонт.

Кандидатите трябва да се регистрират като пребиваващи в Сардиния в рамките на 18 месеца от пристигането им там.

Италия се бори с обезлюдяването и изоставянето на селските райони от дълги години. Над 20 общини в Италия участват в програмата „Къщи за 1 EUR“, като 5 от тях се намират в Сардиния: Монтреста, Нулви, Романа, Ололай и Бонанаро.

В Италия започна да действа и програма за групово финансиране на недвижими имоти, при която инвеститорите връщат вложения си капитал и получават 6-10% от тази сума.

През 2022 г. правителството обяви готовност да компенсира 110% от разходите за подобрения на енергийната ефективност на съществуващи домове, което би могло да стимулира собствениците на жилища от по-малко заможните селски райони да модернизират домовете си.