Националния статистически институт: Средната заплата в България е 1525 лева

Националния статистически институт: Средната заплата в България е 1525 лева

Спрямо първите три месеца на годината тя нараства с 4,3%, отчита статистиката.

Средната работна заплата в страната расте, показват данните на Националния статистически институт (НСИ). През второто тримесечие на 2021 г. средната брутна работна заплата e 1525 лв.

Най-добре платените специалисти традиционно са в IT сектора, а на второ място се нареждат тези в застраховането и финансите, пише fakti.bg.

Над 2200 лв. са били и заплатите при заетите в производството на електрическа и топлинна енергия.

Най-нископлатени са били служителите в хотелиерството и ресторантьорството.
Мениджърите по подбор на кадри отчитат, че сега във всеки сектор се търсят служители. В някои има повече обяви за работа.

С най-голям дял е търговия и продажби, следван от сектора хотелиерство, ресторантьорство, туризъм. Тези сектори заемат около 40% от общия брой предложения на пазара на труда.

Според икономисти ръстът на средната заплата е реален. IT секторът и аутсорсинга запазиха своята заетост в COVID епидемията, като някои компании дори са добавили нови работни места. Тези служители са много добре платени и това също тласка средната заплата за страната нагоре, посочват анализаторите.