НАП към българите с имоти в чужбина: Знаем за тях!

НАП към българите с имоти в чужбина: Знаем за тях!

Приходната агенция разполага с данни за недвижимото имущество на наши сънародници зад граница, както и за доходи от отдаването им под наем.

Това припомнят от НАП на българите, които живеят в чужбина. Тази информация се получава ежегодно от данъчните по линия на автоматичния обмен с държавите членки на ЕС, след което се анализира и съпоставя с подадените от сънародниците ни декларации и обявените в тях данни.

Националната агенция за приходите напомня на българските граждани, които притежават имоти в чужбина, че са задължени да ги декларират в годишната данъчна декларация за доходите си до 30 април.

В случай, че бъдат установени несъответствия или липса на подадена декларация, от приходната агенция дават възможност на физическите лица да коригират формулярите си и да обявят имуществото си в чужбина и доходите си от отдаването му под наем. Ако въпреки това необходимите корекции не бъдат направени и пропуските не са отстранени, спрямо некоректните лица ще бъде образувано контролно производство.

„Автоматичният обмен на информация е важен инструмент, който приходната агенция използва за осъществяването на ефективен контрол върху спазването на данъчните задължения. Преди да започнем с контролните мерки, ние информираме гражданите за допуснатите пропуски и несъответствия и ги приканваме да ги отстранят. Смятаме, че този партньорски подход е много ефективен и води до коригиране на поведението на данъкоплатците и все по-висок ръст на гражданите и фирмите, които коректно спазват данъчно-осигурителното законодателство“, заявява зам.-изпълнителният директор на НАП Георги Димов.