Над 50 000 осигурени са променили пенсионния си фонд

Над 50 000 осигурени са променили пенсионния си фонд

60 966 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг са подадени през първото тримесечие на 2020 г. в пенсионноосигурителните дружества.

Това сочат данните на Комисията за финансов надзор. 53 769 осигурени лица от подалите заявления през първото тримесечие на 2020 г. са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, казват още от комисията. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г., когато броят на лицата с променено участие е бил 55 957 се наблюдава

намаление с 2188 лица или 3,91 на сто

През първото тримесечие на 2019 година в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 63 255 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг.

Общата сума на прехвърлените средства на осигурени лица с променено участие, подали заявления през първото тримесечие на 2020 година, е 184 441 437 лв., в това число 166 566 246 лв. в универсалните фондове, 16 474 416 лв. в професионалните и 1 400 775 лв. в доброволните фондове. Общият размер на прехвърлените средства в сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. е намалял с 18 436 113 лв. или с 9,09 на сто.

Относителният дял на прехвърлените средства

спрямо средния размер на нетните активи на универсалните пенсионни фондове е 1,28 на сто, на професионалните – 1,40 на сто и на доброволните пенсионни фондове – 0,12 на сто. Средният размер на прехвърлените средства на едно осигурено лице, променило участието си през първото тримесечие на 2020 г., е 3 430,26 лв.

През отчетния период обаче броят на хората, променили участието си в универсалните пенсионни фондове, е 49 583 лица, а броят на променилите участието си в професионалните фондове – 3674 лица. Най-малко осигурени лица са променили участието си в доброволните пенсионни фондове – 512 броя. Относителният дял на лицата, променили участието си, спрямо средния брой осигурени лица в универсалните пенсионни фондове е 1,30 на сто, в професионалните – 1,19 на сто и в доброволните пенсионни фондове – 0,08 на сто.

Пенсиите ще се увеличат от 1 юли 2020 с обещаните 6.7%

Това обяви министъра на труда и социалната политика Деница Сачева. Заради коронавируса обаче е възможно намаляване на партидите на вторите пенсии, прогнозира още Сачева. „Първата кохорта – жените, ще получат промяна на коефициента на редукция, ще дадем и план как да се изплаща тази втора пенсия“, каза още социалният министър.

Заради кризата темата с втората пенсия остана на заден план, но през септември ще можем да кажем как ще се процедира, увери Сачева.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *