Над 300 000 с рискови професии с вноски за втора пенсия

Над 300 000 с рискови професии с вноски за втора пенсия

Над 300 000 са българските граждани, полагащи труд от първа и втора категория у нас, които взимат втора пенсия. Към края на декември 2020 г. 312 866 души са българите, упражняващи по-високорискови професии, като пилоти, локомотивни машинисти и техните помощници в БДЖ, минни спасители, стюардеси и стюарди, работници, заети под земята, или такива, заети в производството на пиротехнически вещества, и много други.

Това сочат данните от предварителните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2020 г. на Комисията за финансов надзор (КФН).

Реално в обхвата на първа и втора категория труд у нас попадат професии с по-висок риск за здравето и живота на служителите. Тук влизат българите, които събират или преработват радиоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво, тези, които са заети в металургията, в багрилна кухня в текстилното производство, или такива, постоянно извършващи работа в хладилни помещения на хладилници за дълбоко замразяване при температура по-ниска от минус 10°C.

Във втора категория попадат и част от хората на изкуството като балерини, балетисти, танцьори, циркови артисти, като акробати, гимнастици, балансьори и други. Всички те са задължени да се осигуряват в професионални пенсионни фондове (ППФ), а вноската им е изцяло за сметка на работодателя за разлика от универсалните пенсионни фондове (УПФ), където тя е за сметка на работодателя и на осигуреното лице. Осигуряването в ППФ дава право на срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране получавана до придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от държавното обществено осигуряване (ДОО).

Данните на КФН сочат още, че през последните години броят на хората, полагащи труд от първа и втора категория, расте. През 2015 г. в показателя влизат 278 062 души, а година по-късно 278 888 пенсионери. През 2017 г. има 297 323 души, през 2018 г. – 302 149 души, а преди 2 години има вече 308 640 българи с партида в професионален пенсионен фонд. Логично ръст има и при средния размер на натрупаните средства. В края на 2020 г. той е над 4000 лв., като бележи лек ръст от края на 2019 г.

Освен ДОО и частните фондове, в които трупаме пари за втора пенсия, пенсионната система у нас дава възможност и за трета пенсия. Тя е достъпна чрез доброволните пенсионни фондове, в които всеки гражданин на възраст над 16 години може да трупа средства в зависимост от постигната доходност през годината от конкретния фонд.