Македонски българи: Подкрепете ни децата да могат да се наричат българчета!

Македонски българи: Подкрепете ни децата да могат да се наричат българчета!

Македонски българи отправиха призив до българските политически лидери и обществеността да бъдат подкрепени в усилията си да защитят правата си, да бъдат свободни и равноправни граждани в РС Македония.

„Моментът е исторически. Чрез потвърждаването на нашите корени и историческа памет, чрез утвърждаването на нашето равноправие с останалите народи в РС Македония днес се чертае бъдещето на нашите деца, които искат да бъдат свободни и достойни граждани на нашата държава и на ЕС. България трябва да бъде твърда и настойчива в подкрепата на нашата кауза“, заявяват те.

„Ние, македонските българи, сме част от народ, която вече десетилетия е откъсната от своята татковина. Понесли сме много мъка, страдания и унижения. Оцеляхме въпреки насилствената асимилация, въпреки липсата на така нужната ни през годините подкрепа, с каквато околните държави щедро обгрижват своите сънародници в РС Македония“, пише в призива.