Лукс имотите вървят с проверка от НАП

Лукс имотите вървят с проверка от НАП

Проверки на хора, купили луксозни жилища на цена над 750 хил. лв., стартира Националната агенция за приходите (НАП), става ясно от отчет за свършената работа през миналата година. Данъчните са се фокусирали върху реализираните сделки през пред­­ходните четири години – в периода от 2019 г. до 2022 г.

От приходната агенция са възложили 97 проверки за установяване на факти и обстоятелства, свързани със собствениците на луксозни имоти, както и 300 проверки за съответствие на имущество и доходи. Данъчните проверяват дали официалните доходи на хората, които са купили имоти за над 750 хил. лв., им позволяват да придобият такова имущество. Проверките още не са приключили и продължават през настоящата година, пише в. „Труд“.

В хода на проверките на хора с луксозни имоти от НАП събират данни за доходите на цялото семейство и ги сравняват с направените разходи за покупка на имоти, автомобили, луксозни предмети, като скъпи часовници и бижута. Същевременно събират данни и за текущите разходи на семейството, като например дали децата учат в частни училища в страната и чужбина и какви са плащаните такси, колко често семейството ходи на екскурзии в чужбина и така нататък. Ако се окаже, че разходите надвишават официалните доходи, стартират ревизии с цел да бъдат установени данъчните задължения за доходите, които са скрити от приходната агенция. Понякога се оказва, че парите за луксозните имоти са спечелени от хазарт или са получени по наследство. Но в редица случаи се оказва, че проверяваните са укрили доходи и трябва да платят данъци за тях.

За да бъдат проверките за съответствие на имуществото с получените доходи по-бързи и по-ефективни беше въведена възможност в годишните данъчни декларации хората да посочват и необлагаеми доходи, като например от наследство. Беше въведено и изискване организаторите на хазартни игри, включително и такива от чужбина, да докладват в НАП за изплатени печалби в размер над 5000 лв. В резултат, ако човек спечели джакпота в хазартна игра и купи луксозен имот, вече няма да се притеснява, че ще бъде проверен от данъчните.

От приходната агенция следят не само покупките на луксозни недвижими имоти в страната, а и собствениците на жилища в чужбина, като специално внимание обръщат на хората с апартаменти и къщи в Гърция и Дубай. През миналата година са продължили проверките на граждани, придобили или продали недвижими имоти, намиращи се на територията на Гърция, във връзка с данни за реализираните сделки, получени от гръцката приходна агенция. Извършена е селекция общо на 2117 души, като на 64 от тях са възложени проверки за установяване на факти и обстоятелства във връзка с притежаваните имоти, за петима души са правили проверка дали официалните им доходи съответстват на разходите на семейството, а на 878 души са започнали ревизии. Към края на миналата година са приключени 61 от проверките и 527 от ревизиите. В хода на приключените контролни производства са подадени 82 коригиращи декларации, с които хората доброволно са завишили дължимите от тях данъци с 89 309 лв. В резултат на ревизиите са установени допълнителни данъчни задължения в размер на 671 377 лв. Проверките продължават през настоящата 2024 г.

През миналата година са възложени и 161 проверки за установяване на факти и обстоятелства за български граждани, притежаващи недвижими имоти в Обединени арабски емирства и по-конкретно в Дубай. Приключили са 159 проверки. В хода на контролните действия е установено, че 22-ма от проверените за данъчни цели са местни лица за България, тоест центърът на жизнените им интереси е тук и съответно в страната трябва да декларират доходите и да плащат данъците си. В резултат в хода на проверките 11 души са подали годишни данъчни декларации за доходите си. На един човек е започнала пълна ревизия за установяване на доходите му и дължимите данъци, която не е приключила.

Но в отчета за свършената работа през миналата година няма данни за проверки на българи, които държат яхтите си в Гърция, Монако или на други пристанища в Европа и по света. Въпросът е защо няма данни за такива проверки, при положение че със сигурност от тях биха излезли интересни данни за хора със значително имотно състояние.