Лондон предупреди възрастните европейци, че могат да загубят правата си на Острова

Лондон предупреди възрастните европейци, че могат да загубят правата си на Острова

„Притеснени сме от ниския дял на заявленията от по-възрастни граждани на ЕС, които са по-уязвими на дигитално изключване“, каза комисията и допълни: „Призоваваме правителството да обясни дали споделя тези опасения и ако да, какви стъпки възнамерява да предприеме, за да гарантира, че над 65-годишните са подкрепени при подаване на закъснели заявления.“

Лордовете добавиха, че уязвимостите им може да са се изострили от липсата на лична подкрепа и услуги по време на пандемията от коронавируса.

Те призоваха правителството да удължи финансовата подкрепа на организации, подпомагащи уязвимите групи.

„Колко от тези лица са пропуснали крайния срок и правителственият отговор на техните обстоятелства ще бъдат ключови показатели за успеха на схемата за уседналост“, посочи комисията.

Отказът на правителството да предостави изцяло дигиталната си система на хартиен носител многократно беше критикуван от застъпнически групи на гражданите.

Ако по-възрастните европейци не бъдат обработени по схемата за уседналост, те биха могли да бъдат изложени на политиката на „враждебна среда“, насочена към мигранти без документи.

Някои защитници предупреждават, че може да се повтори скандалът с участието на поколението „Windrush“, което беше под прицел, въпреки че законно се преместиха във Великобритания през 1950-те и 1960-те години.

Джули Бишоп, директор на мрежата от юридически центрове, отбелязва, че вътрешното министерство е заявило, че ще приеме някои закъснели молби, но по своя собствена преценка.

„Windrush ни показа, че не можем да разчитаме на техните дискреционни решения“, каза тя пред в. „Гардиън“.