Къщите за гости стават ресторанти, регистър за сергиите на фермерските пазари

Къщите за гости стават ресторанти, регистър за сергиите на фермерските пазари

Къщи за гости и малки хотели да предлагат храна не само на свои регистрирани гости, но и на посетители без резервирана нощувка. Това предвижда проект на „Наръчник относно мерките за безопасност на предлаганите храни в къщи за гости и малки хотели“, който ще бъде предложен за одобрение от Националния съвет по храните. Очаква се разрешение и за въвеждането на „Правилник за използване на фермерските пазари“.

Двата документа се фокусират върху най-малките производители и ще допринесат за изсветляването на пазара за домашни и фермерски храни. Припомняме, че работата по разработката им датира от преди 4 години, когато фондация „Локалфууд.бг“, организатор на фермерски пазари „Пендара“ в София и Пловдив, започва интензивно обучение на производителите на фермерски храни относно подобряването на бизнес средата за развитието им.

Три години след началото на проекта към фермерските пазари се включват още къщите за гости и малките хотели като обекти, които имат право да предлагат домашно приготвени храни.

„С тези два документа целим да подкрепим най-малките производители и да приложим европейското законодателство в областта на безопасността на храните и организацията на фермерски пазари, на които се продават и предлагат фермерски, занаятчийски, местни и домашни храни“, коментира един от авторите на предложението Гергана Кабаиванова.

В първия разработен проект – правилник за използване на фермерски пазари, влизат изисквания за организацията и дейността им, правила за предлаганите храни, поддържането на хигиената на определен терен и използваното оборудване, а също и тази на служителите, отговарящи за продажбите. Освен че се въвеждат специфични правила за предлагането и продажбата на повечето групи храни по фермерските пазари, за първи път се запознаваме и с официалните дефиниции за „фермерски пазар“, „местна храна“, „фермерска храна“ и „занаятчийска храна“. Поредната „непозната дума в речника ни“ се оказва понятието „граница на тривиалност“. С него се разграничава приготвянето на храни в домашни условия и при промишленото им производство. Благодарение на това на фермерските пазари ще могат да се организират събития, на които частни лица ще имат правото да продават малки количества домашно приготвена храна до 3 пъти годишно. Дори и при това условие обаче щандът на физическото лице ще трябва да бъде регистриран като обект за търговия или приготвяне на храна на място.

Същият екип от експерти разработва и наръчника за мерките за безопасност на предлаганите храни в къщи за гости и малки хотели. Той описва начините, по които малките места за настаняване, в които се приготвят и предлагат храни на гостите и клиентите без нощувка, могат да регистрират тип „домашна“ кухня по Закона за храните.

В документа са разписани подробни мерки за контрол върху безопасността на храните, съвети за подбор на продуктите и суровините, правила за съхранение и приготвяне на готовите храни. В помощ на собствениците им са изготвени и насоки относно методите на готвене, охлаждане на готовите храни, а също и повторното им затопляне. Наръчникът включва още инструкции за обучение на персонала, изисквания за оборудването и зоната за приготвяне на храна.