Кредитите рекордно евтини, изтеглените ипотеки достигнаха 11,7 милиарда лева

Кредитите рекордно евтини, изтеглените ипотеки достигнаха 11,7 милиарда лева

Кредитите за домакинства продължават да поевтиняват. Запазва се тенденцията лихвите по заемите да вървят надолу, а заедно с тях и годишният процент на разходите (ГПР), показва най-скорошната статистика на Българска народна банка (БНБ).

Към края на октомври 2020 г. средният лихвен процент по потребителските кредити в лева е 7.79%. Това е спад от 0.53 на сто за година. При евровия му еквивалент също има намаление в размер от 0.29%, като показателят пада до 3.55%. При

жилищните кредити в левове

средният лихвен процент е 2.86% (0.15% спад), а по тези в евро – 3.59% (0.10% спад). Единствено при категорията „Други кредити“ в лева има нарастване от 1.27 на сто до 3.66% лихва. При тези заеми в евро има ръст от 1.25%, като средната лихва е 3.78%. Според категоризацията на БНБ в тях влизат основно заемите за лечение и образование.

Годишният процент на разходите също върви надолу. Реално показателят измерва оскъпяването на заема – в него се включват всички разходи, които потребителят трябва да заплати, за да получи поисканите средства. Това включва такси за одобрение за кредита, за оценка на имот, комисиона за обработка, както и различни застраховки на имота – против пожар, наводнения, застраховка живот и пр. Ако решим да преструктурираме или пък имаме просрочие, то

отново дължим такса

Данните на БНБ сочат, че през десетия месец на 2020 г. ГПР по потребителските заеми в левове е 8.70% (1.40% спад на годишна база), а при тези в евро той е още по-нисък – 3.81% (0.20% спад). При ипотеките в местна валута показателят пада на 3.09% (0.29% спад), а при тези в евро е 3.86% (0.31%).

Общо изтеглените кредити от домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД), са в размер на 25.3 млрд. лв. Спрямо същия период година по-рано те растат със 7.1%. От тях 11.7 млрд. лв. са ипотеки, а други 11.88 млрд. лв. са потребителски заеми, като и при двата вида заеми има ръст. Всъщност изтеглената сума е наполовина на спестените пари от българи. Към края на октомври депозитите на домакинства и НТООД се равняват на 58.8 млрд. лв., като отбелязват годишен ръст от 8.6%.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *