Коронавирусът е сред рисковете за бюджета на Кипър през 2022 г.

Коронавирусът е сред рисковете за бюджета на Кипър през 2022 г.

Четири риска – три вътрешни и един външен, могат да повлияят отрицателно на публичните финанси на Кипър през 2022 г. Над една трета от държавните разходи догодина ще отидат за заплати в публичния сектор, пенсии и обезщетения.

Короновирусната пандемия и стабилността на здравната система са основните заплахи за финансовата устойчивост на Кипър през следващата година, предупреди финансовият министър Константинос Петридис, който представи на правителството проектобюджета за 2022 г.
Опасенията са, че нов възможен скок в случаите на коронавирус в страната ще доведе до забавяне и влошаване на икономическата активност.
Държавата може да бъде изправена и пред необходимостта от прекомерни плащания, произтичащи от нарастващите разходи в здравната система.
Рисковете включват и все още много високия процент на необслужвани кредити в банковия сектор, въпреки постигнатото им значително намаляване.
Потенциалният външен риск за икономиката и финансите е свързан с туристическите пазари и евентуално по-нататъшно разпространение на ковид-пандемията в основни туристически партньори на Кипър като Великобритания и Русия.
Темпът на икономически растеж през следващата година се очаква да достигне 4%. Повече от една трета от общите държавни разходи ще отидат за заплати в публичния сектор, пенсии и обезщетения./БНР