Кипър започва внедряването на система за управление на данъци

Кипър започва внедряването на система за управление на данъци

Кипър започва внедряването на единна система за управление на данъците „Данъци за всички“ (Tax For All), съобщава финансовото министерство. Тя е част от стратегията за подобряване на процедурите в областта на данъчното обслужване и за предлагане на повече електронни услуги на гражданите и фирмите.

Бъдещата единна данъчна електронна платформа ще замени съществуващите сега разпокъсани и по-малки онлайн системи за различни данъци.

Новата компютъризирана система ще улесни живота на гражданите и бизнеса. С въвеждането й ще се засили прозрачността. Ще се опростят, автоматизират и подобрят процедурите за подаване и получаване от данъкоплатците на документи, удостоверения и справки, свързани с тяхното данъчно облагане.

Чрез нея всички данъчни плащания ще се извършват директно чрез онлайн банкиране.

Системата „Данъци за всички“ ще се реализира в три етапа до края на 2024 г., предвижда финансовото министерство.

Прилагането на промените ще започне през март тази година с процедурите за данъка върху добавената стойност (ДДС). В новата система влизат регистрацията на данъкоплатците по ДДС, подаване на декларации и справки, плащане и възстановяване на данъка.

Следващият етап е цифровизацията на процедурите и плащанията на преки данъци, като корпоративния и подоходния, а също и на данъка върху недвижимите имоти.