И втората пожизнена пенсия – по еднакви критерии за възраст

И втората пожизнена пенсия – по еднакви критерии за възраст

Допълнителната пожизнена пенсия ще се изчислява не по биометричните таблици на частните фондове, както е в момента, а по таблицата за средна продължителност на живота на Националния статистически институт.

Това ще стане, ако бъдат приети внесените вчера от депутати от ГЕРБ поредни промени в Кодекса за социално осигуряване. В момента въпросните таблици са различни при отделните фондове, като информацията дори не е публична и реално остава в тайна за бъдещите пенсионери. Така, от една страна, те изобщо не могат да изчислят колко точно биха получавали, а от друга – всеки фонд приема за база различни данни, без да е сигурно, че така не се ощетяват клиентите им.

Измененията бяха внесени в последния ден, в който парламентаристите могат да правят предложения преди второ гласуване на промените в КСО. В мотивите към промените от управляващото мнозинство посочват, че настоящите таблици не са публични и лицата, на които им предстои пенсиониране, не могат да се информират за размера на пенсията. „Ясното определяне на използваната таблица на законово ниво премахва необходимостта да се одобряват биометричните таблици, използвани от пенсионните дружества, за разлика от действащата регулация, като така се постига и намаляване на административната тежест за бизнеса“, посочват в мотивите си депутатите.

С предните промени в КСО бяха предвидени три опции за изплащане на втората пенсия. Освен пожизнена бъдещите пенсионери могат да изберат да вземат парите накуп или разсрочено за определен период от време. Измененията се отнасят само за първата опция.

Идеята е да се уеднакви практиката за пресмятане

на това колко пари ще получи всеки пенсионер от втория пенсионен стълб на база натрупаните средства в партидата си, като се използва само една официална и обществено достъпна информация. В момента биометрични таблици се използват от частните пенсионни дружества, като данните в тях са приблизителни, но не еднакви за всички. Тези таблици не са публични и лицата, на които им предстои пенсиониране, не могат да се информират за размера на пенсията. На практика, ако се използват таблиците на НСИ и се вземе средната продължителност на живота, която през последните няколко години е непроменена – 70-71 г. за мъжете и 77 – 78 г. при жените, всеки човек сам би могъл да пресметне колко пари ще получава средно на месец от втората си пенсия. По този начин размерът на пенсията от втория стълб ще бъде обвързана с данните за продължителност на живота само от НСИ, това пък ще даде яснота и еднакво разпределение на парите на хората, защото таблицата за изчисление ще е само една.

С проекта, който внасят, от ГЕРБ предлагат и

промени при задължителното пенсионно осигуряване.

Според депутатите трябва да е ясно разписано как те изчисляват, като това е детайлно уредено в нормативната уредба за пенсиите от държавното обществено осигуряване. „Затова предлагаме в наредбата на Комисията по финансов надзор като държавен орган с необходимата експертиза и надзорни функции да бъдат посочени формули за изчисляване на пенсиите. Не може да се допуска една и съща пенсия да се смята по различен начин от различните дружества, при това без хората да са наясно какъв е той“, става ясно от мотивите.

Изменения са внесени и от депутати от ОП, които предлагат премахване на възможността допълнителната пожизнена пенсия да се получава една година като основна пенсия. От БСП също внесоха изменения. Едно от тях е хората да могат да прехвърлят средствата си от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на Държавното обществено осигуряване преди момента на пенсионирането си.