Изчезналата България: В 199 населени места не живее нито един човек

Изчезналата България: В 199 населени места не живее нито един човек

Данните на НСИ са стряскащи – за последните 10 години българите са намалели с близо 800 хил. Населението на страната към 7 септември 2021 г. е точно 6 519 789. Жените са 3 383 527 (51,9%), а мъжете 3 136 262 (48,1%), или на 1 000 жени се падат 927 мъже.

Броят на лицата, напуснали страната през периода 2011 – 2021 година е 344 000 души.

В периода между двете преброявания населението в градовете е намаляло с 556 хил., или с 10,4%, а в селата с 289 хил. (14,2%).

За 10 години обезлюдените населени места, в които не живее нито един българин, са се увеличили с 10 и вече са 199.

В сравнение с преброяването пред 2011 г. населените места с под 500 жители са се увеличили със 100.

Преди 10 години 7 са били градовете с население над 100 000 души – Бургас, Варна, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора.

При последното преброяване от тази статистика изпадна Плевен.