Изследване доказа категорично: Пием не прясно, а сухо мляко от магазина

Изследване доказа категорично: Пием не прясно, а сухо мляко от магазина

В близо 90% от пресните млека у нас има добавено сухо мляко, показва изследване на Българска национална асоциация “Активни потребители”. От изследваните 17 марки пресни млека, само в три не е открито сухо мляко.

В 14 от продуктите е открито веществото фурозин. То се получава при процеса на отнемане на водата от прясното мляко. Наличието му е доказателство, че в продуктите има сухо мляко. В нито един от 14-те установени случаи с добавено мляко на прах обаче това не е било отбелязано на етикетите.

Проучването е направено поради постъпващите в офисите на БНААП сигнали и запитвания от потребители, които изказват съмнение относно качествата на разпространяваното в търговската мрежа прясно мляко. В сигналите се твърди, че това, което се предлага в търговската верига, не е пълноценната и полезна храна, позната от години, както относно външния вид, вкусовите качества, състава и миризмата, но така също и относно хранителните характеристики на този продукт.

Анализите установиха следното:

– В три (от 17) търговски марки най-вероятно няма добавено сухо мляко. В тях съдържанието на фурозин е минимално;
– Други 4 проби вложената млечна пудра отговаря на диапазон 10 – 49%;
– Най-многобройната категория е млека съдържащи между 50 и 85% млечна пудра – 7 марки;
– При останалите 3 количеството на сухото мляко е над 85%, т.е. в тях едва ли има прясно мляко.

Затова от асоциацията предлагат да се въведе ограничение на допустимото количество сухо мляко, което може да се влага в прясното мляко.

Няма изследвания дали влагането му в прясното мляко крие рискове за здравето. Сухото мляко не е и причината за по-дългия срок на годност на млеката, въпреки че много хора си мислят така. Дългият срок на годност се дължи на технологията на обработка на прясното мляко – то е чисто от микроорганизми и на практика няма какво да го развали, докато не отворим опаковката и не влезе въздух, посочват от асоциацията.

Потребителите са потърпевши. Те „печелят“ продукт с по-ниска хранителна стойност. В него има по-малко витамини и други полезни вещества и повече нежелателни съединения.