Изненада: Пролетната ваканция отива през май

Изненада: Пролетната ваканция отива през май

Да се измести назад пролетната ваканция, като в края на март учениците ще имат още една извънредна, но кратка почивка. За това се разбраха днес МОН, синдикатите и работодателските организации в образованието на Отраслов съвет. Решението трябва да бъде оповестено със заповед на просветния министър Красимир Вълчев.

По предварителния график трябваше да има ваканция от 3 до 11 април. Според новото решение от днес това време става учебно. Ще има обаче малка пролетна ваканция от 18 до 21 март. А по-голямата отива назад във времето – от 29 април до 9 май. И в двата варианта неучебните дни са общо 5.

Промяната е поради няколко причини. От една страна е силната натовареност на учениците при редуването на присъствено обучение и занятия в електронна среда. От друга страна е взета предвид нагласата за по-добра подготовка на учениците от 7. и 12. клас чрез редуване на концентрирано учене и ваканция.

С новия график се търси и съчетаване на почивните дни за учениците с Великденските и майските празници – Деня на труда и Гергьовден, без да има разкъсване на учебния процес. Ако се следва първоначалният график, в първата десетдневка на май поради официалните празници се получаваше редуване на по един учебен ден и нов почивен.

Отрасловият съвет е с нагласата да не се затварят повече училищата заради пандемията. Становището му е и да се положат всички усилия за нормално провеждане на националните външни оценявания в 4., 7., 10 клас и матурите на дванайсетокласниците.