За 6 месеца: Приходите от туризъм в Гърция са достигнали 1,1 милиарда евро

За 6 месеца: Приходите от туризъм в Гърция са достигнали 1,1 милиарда евро

Балансът на туристическите услуги в Гърция е отчел положително салдо от 689 милиона евро през юни 2021 г. и от 826 милиона евро през периода януари-юни 2021 г., според доклад на централната банка на Гърция, цитиран от АНА-МПА.

Банката заяви, че постъпленията от пътувания и туризъм са нараснали с 851,8 процента до 791 милиона евро през юни 2021 г. от 83 милиона евро през юни 2020 г. Увеличението се дължи на нарастването с 317,1 процента на входящите туристически потоци, както и на увеличението със 124,8 процента на средните разходи за пътуване.

В периода януари-юни 2021 г. балансът на туристическите услуги е отчел положително салдо от 826 милиона евро спрямо 256 милиона евро през същия период на 2020 г. Приходите от туризъм са нараснали с 374 милиона евро или 51 процента до 1,108 милиарда евро, докато разходите са намалели със 196 милиона евро или 41 процента до 282 милиона евро.

Увеличението на постъпленията от пътувания и туризъм се дължи на нарастването с 88 процента на средните разходи за пътуване на фона на спад от 20,4 процента на входящите туристически потоци.