Жилищата в София поскъпнаха най-много

Жилищата в София поскъпнаха най-много

София запази първото си място сред големите градове в страната в класацията за най-бързо поскъпване на жилищата. През четвъртото тримесечие на миналата годината цените на апартаментите и къщите в столицата са с 8,6% по-високи от същия период на предходната година, показват данни на Националния статистически институт. София не само остава на първо място, а и увеличава преднината си по поскъпване на жилищата пред другите големи градове.

София е на първо място, защото ръст има в цените както на новото строителство, така и при съществуващите апартаменти. Но при старото строителство увеличението е доста по-голямо. Жилищата в нови сгради в столицата поскъпват с 4,5%, докато цените на апартаментите и къщите старо строителство нарастват с 11,3% в рамките на година. Така София държи и първото място сред градовете с над 120 хил. жители по ръст на цените на старото строителство.

Само в рамките на четвъртото тримесечие обаче, лидер на пазара е Пловдив с повишение на цените на имотите от 2,9%. Новите жилища в града под тепетата са поскъпнали с 3,4% в рамките на три месеца, а при старото строителство повишението е с 2,6%. Второто място си поделят София и Стара Загора с поскъпване от 2,1% за три месеца. Оказва се, че икономическата криза, предизвикана от Covid-19, не се е отразила на пазара на имоти в повечето градове, а дори напротив – има сериозен ръст на цените.

На второ място по поскъпване на имотите за година остава Бургас с ръст на цените от 5,9%. Цените на новите апартаменти и къщи в морския град са нараснали с 3,4%, а на съществуващите жилища – със 7,9%. Това показва, че има сериозно търсене и в двата сегмента на пазара.

Третото място в класацията е за Стара Загора, където поскъпването на жилищата е с 5,2% за година. Но в града има съществена разлика между движението на цените на новото и старото строителство.

Поскъпването на новите жилища в Стара Загора е с 1,8%, а при съществуващите повишението на цените е значително по-голямо – с 6,6%.

Всъщност във всички големи градове на страната старото строителство се представя по-добре по отношение на движението на цените през засегната от пандемията година. Но до голяма степен средните цени при новото строителство зависят от това какви жилища излизат на пазара. Ако през даден период бъдат завършени и продадени повече луксозни жилища в престижни квартали, това води до покачване на средните цени в града. Ако при новото строителство преобладава делът на обикновените кооперации ръстът на цените е по-малък.

Четвъртото място в класацията за поскъпване на имотите е Русе с повишение на цените от 4,9% в рамките на година. Поскъпването на новите жилища в града е с 2,5%. При старите жилища повишението на цените е с 5,3%.

Пловдив е на пето място в класацията. В града под тепетата има най-голяма разлика в движението на цените на новото и старото строителство. При новите жилища има минимален спад от 0,6%, а при съществуващите повишението на цените е с 6,3%. Тук отново важи правилото, че средните цени на новите апартаменти много зависят от това какви проекти излизат на пазара. Когато на пазара пускат по-бюджетни апартаменти това се отразява на средната цена на квадратен метър ново строителство.

Последното шесто място в класацията остава за Варна, където има лек спад в цените и на новите и на съществуващите имоти в рамките на година.

Общо за страната жилищните имоти са поскъпнали с 5,4% за година, показват данните на НСИ. При новите ръстът в цените е с 2,3%, а при съществуващите – със 7,2%. Това показва, че къщите и апартаментите в стари сгради стоят стабилно на пазара, а цените на новото строителство, макар да зависят от сградите, които излизат на пазара, също вървят нагоре.