НОВИНИТЕ


Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/bgrovcuf/public_html/wp-content/themes/newsreaders/assets/lib/breadcrumbs/breadcrumbs.php on line 252

Държавата плаща обучението на студентите, ако работят 5 години в България

Държавата ще плаща изцяло или частично обучението на студенти, ако след като завършат, останат да работят поне пет години в България. За целта младежите ще сключват договори с фирма, в която ще карат стаж по специалността си по време на следването си, а след това ще имат и подсигурено работно място.Това става ясно от проекта на наредба за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател, която е предложена за обществено обсъждане.

Тя е разработена на база приетите през февруари промени в закона за висше образование и цели да стимулира обучението във важни за развитието на страната специалности, където има недостиг на висококвалифицирани кадри, става ясно от доклада на просветния министър Красимир Вълчев. „Един от начините за постигане на това е осигуряване на възможност държавата да покрива разходите за обучение на студенти, които имат сключен договор с работодател за осигуряване на стаж на студента по съответната специалност за периода на обучението и на работно място след успешното му завършване.”, посочва той.

Договорите са тристранни – между студент, работодател и вуз

в който тече следването на младежа. В него задължително са посочени формите, мястото и времетраенето на стажа по време на обучението, възнаграждението и начина за определянето му, условията за прекратяване и срока, през който работникът или служителят следва да работи при работодателя след успешното завършване на обучението. Ограничение има за минималния срок – 5 години, но не и за максималния. Докато изтече срокът на действие на договора, основното трудово възнаграждение на успешно дипломиралия се студент не може да бъде по-малко от по-високия размер на средната основна заплата за съответната длъжност на пълно работно време в предприятието или на

средната основна заплата за пълно работно време в предприятието

В наредбата са изброени 8 причини, поради които договорите могат да бъдат прекратени: отписване на студента преди успешно завършване на обучението му; прекъсване на обучението му, освен в случаите когато това става поради болест или майчинство по смисъла на Кодекса за социално осигуряване; при отстраняване на студента от висшето училище; при системно непосещаване от студента на договорения стаж; при неосигуряване от страна на работодателя на условия за провеждане на уговорения стаж; при прекратяване на работодателя без правоприемство; по взаимно съгласие на страните по договора; при обективна невъзможност на някоя от страните да продължи да изпълнява задълженията си по договора.

Всяка година до 31-и май просветният министър трябва да утвърди списък

по висши училища, форми на обучение и брой студенти, за които се осигурява напълно или частично заплащането на разходите за обучение. Когато държавата няма да покрива цялата сума за следването, се посочва и частта, която се заплаща от хазната. Ако студентът започне обучението си, но в последствие избраната от него специалност отпадне от списъка, той

няма да бъде принуден да плаща за следването си

Кои работодатели ще имат право да сключват договори със студентите за стаж и работа за поне 5 години ще определя Министерски съвет след постъпило предложение на просветния министър. Това могат да бъдат фирми, в които за последните две години работят средно над 20 човека, става ясно от наредбата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *