До 15 хил. лв. безвъзмездна помощ за слънчеви панели на домакинствата

До 15 хил. лв. безвъзмездна помощ за слънчеви панели на домакинствата

До 15 хил. лв. безвъзмездна помощ за слънчеви панели на домакинствата

Безвъзмездно с до 15 хил. лв. ще се финансира изграждането на слънчеви панели за отопление на домакинствата, като домакинствата ще доплащат 30% от стойността на проекта, става ясно от условията на програмата за стимулиране на ползването на ВЕИ за лични нужди. Условието е досега жилището да се е отоплявало на печка с дърва и въглища, котел или др. вид неефективен източник.

При соларните бойлери безвъзмездната помощ е до 1960 лв. и тя на 100% ще покрива разходите за инсталирането им.

За стимулиране на ползването на ВЕИ за лични нужди, домакинствата ще имат достъп до общо  59 840 000 лв.

Ще се финансират само фотоволтаични системи с мощност до 10 кВт. Проектите с по-голяма мощност ще бъдат отхвърляни директно.

Предвижда се средствата по процедурата за възобновяема енергия на домакинствата да тръгнат на 1 февруари.

Важно е да се отбележи, че безвъзмездната помощ няма да се предоставя авансово, т.е. домакинствата ще трябва да платят сами инвестицията във фотоволтаична система за лично ползване, а след това да кандидатстват за възстановяване на платените средства. Класирането ще се осъществява по различни критерии – от това колко хора ще се ползва инсталираното ВЕИ и т.н. В случай, че кандидатите събират еднакъв брой точки, по-напред ще се класира кандидатствалият по-рано. В случай, че се установят недопустими разходи по изграждането на системата, средствата за тях няма да се възстановяват.

За подпомагане ще кандидатстват домакинства, които са изградили своите ВЕИ системи след 7 юни 2022г. до подаване на предложението. Енергията ще трябва да се ползва само за лични нужди, без да се продава. А собственикът е длъжен да поддържа соларната система в срок от 3 години. През това време той трябва да съхранява всички финансови документи, както и да осигурява достъп за проверки от институциите, включително внезапни инспекции. В случай, че собственикът на имота го продаде, то новият собственик трябва да се съгласи и да подпише договор, който го задължава да изпълнява условията по договора за остатъка от срока до 3 години.