НОВИНИТЕ


Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/bgrovcuf/public_html/wp-content/themes/newsreaders/assets/lib/breadcrumbs/breadcrumbs.php on line 252

Двоен ръст на кандидатите за отсрочка на заема

Двоен ръст се наблюдава при кандидатите, желаещи да получат отсрочка по свой кредит. Делът на клиентите, които изпитват затруднения по погасяването на задълженията си и ще кандидатстват за получаване на отсрочка, расте от 17% през май месец до 30% през декември. Това показват данни от проучване на сайта за сравнение на кредити moitepari.bg.

Логично намалява делът на тези, които не изпитват необходимост от отсрочване към момента. През май 39% от анкетираните посочват, че имат заеми, но няма да се възползват от мораториума. Сега този дял е 33%.

Повече от половината вече са отсрочили плащания по кредити или това са 55% от респондентите. Една трета отговарят, че не са имали нужда до момента, а други 15% пък не са били одобрени от търговските банки. Продължава тенденцията най-често да се иска удължаване на срока за погасяване на потребителски кредити. Както през май, така и през декември над 60% от отговорилите посочват, че именно по кредит за потребление ще използват банковата ваканция. На второ място са кредитните карти (9%), а едва трети са жилищните заеми (8%). Друга устойчива тенденция е, че кандидатите търсят пълен вариант на отсрочване, т.е. на лихва и главница едновременно. Така 74% от анкетираните избират този отговор, като не се забелязва промяна спрямо данните от месец май. Повечето българи предпочитат отсрочването за 6 месеца (67 на сто), докато едва 33 на сто избират варианта от 3 месеца. На една пета (21%) от респондентите възнамеряват да искат отсрочка за суми над 900 лв. (сумарно за всички месечни задължения), докато други 20% ще поискат за суми между 200-300 лв.

Данните от проучването показват още, че преобладаващата част от анкетираните (56%) считат мерките на Европейския банков орган (ЕБО), свързани с отсрочване на задължения към банки, за ефективна мярка, защото облекчава за известен период от време длъжниците, освобождавайки ги от плащане за определен срок. 19% считат тази мярка за неефективна, защото при отсрочване заемите се оскъпяват.

Припомняме, че само преди дни Българската народна банка (БНБ) съобщи, че кредитната ваканция ще бъде удължена до края на март 2021 г. Кандидатите ще имат време до 23 март да подават документи към търговските банки. Остава изискването към кандидатите да са редовни платци и да нямат просрочие от над 90 дни. Освен това, ако веднъж вече са получили отсрочка, то те отново могат да я получат, стига общият й период да не е по-голям от 9 месеца.

В проучването, проведено в началото на декември, се включиха 267 души. По-голямата част от тях или 63% от анкетираните са работещи на трудов договор. Преобладават жените (57%), както и хората на активна възраст между 35-50 години (32%).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *