Германия улеснява условията за гражданство

Германия улеснява условията за гражданство

Правителството на Германия обяви решение за улесняване на получаването на гражданство, съобщи РТЛ.

Гражданите на други страни, вече няма да е нужно да се отказват от своя паспорт, за да получат гражданство. Те ще могат да кандидатстват след пет години пребиваване.

Решението беше договорено в споразумението за управляващото мнозинство.

Въвеждат се и улеснения в условието за доказване на владеенето на език.

Отпада изпитът за гражданство за хора на възраст от над шестдесет и седем години. В момента гражданите на други страни трябва да живеят в Германия поне осем години.

Тогава могат да кандидатстват за гражданство. Новият срок от пет години може и да бъде намален.

Това ще стане от хората докажат високи постижения на своето работно място или в образованието.