Вторият срок започва с по-дълги онлайн междучасия и по-кратки часове в клас

Вторият срок започва с по-дълги онлайн междучасия и по-кратки часове в клас

Учениците от 7-и, 8-и и 12-и клас се завръщат в класните стаи днес за началото на втория учебен срок. За да могат педагозите да редуват успешно присъствени и дистанционни часове, директорите ще прилагат нови схеми в седмичните разписания. В някои училища те са взели решение да въведат по-дълги онлайн междучасия, за да могат в клас и онлайн да започват по едно и също време. Други директори пък са решили да намалят продължителността на присъствените занятия и да увеличат дистанционните, за да няма разминаване в графика.

Междучасие от по 20 минути след всеки онлайн час ще имат учениците от гимназиален етап в столичното 137 средно училище „Ангел Кънчев“, които продължават с онлайн уроците (б.а.- 9-и, 10-и и 11-и клас). Те ще бъдат първа смяна с випуските, които се връщат в класните стаи – 7-и, 8-и и 12-и клас. По-дългото междучасие се въвежда, за да няма разминаване в графиците на педагозите, на които се налага да редуват присъствени и онлайн часове. Това ще даде възможност на учителите да се придвижат обратно до дома си за дистанционното обучение.

„Не съм сигурен, че интернет връзката в училище ще издържи. Педагозите използват тежки платформи. Няма и къде да се позиционират 30 човека, които трябва да преподават онлайн“, обясни директорът Владимир Миков. Той допълни, че за старта на втория срок е изготвена нова програма, но тя не е приложима при този режим на работа. Затова на всеки две седмици при смяната на випуските ще се налага да се прави нова, за да могат педагозите спокойно да се приберат до дома си за онлайн часовете.

„Съчетанието от връщането на 7-и, 8-и и 12-ти клас не е удачно, защото не става дума за начални учители, които преподават в един и същ випуск. Колегите влизат в различни класове от прогимназиален или гимназиален етап. По клас от образователна степен означава, че настъпва пълен хаос с работата на колегите“, каза още директорът на 137-о. Затова по думите на Микова по-удачен е бил вариантът според учебната програма и целевите групи директорите сами да решават кои класове

В столичното 119-то СУ „Акад. Михаил Арнаудов“ пък са решили да променят продължителността на част от часовете и както присъствените, така и онлайн заниманията за всички ученици от 5-и до 12-и клас да бъдат по 35 минути. „Взехме това решение, защото има учители, които в един и същи ден преподават както онлайн, така и присъствено. Това води до разминаване в графика. Не може постоянно в него да се правят промени“, обясни директорът на 119-то Диян Стаматов. Той допълни, че междучасията за всички ученици ще бъдат по 10 минути и няма да има голяма почивка. Той увери, че децата в училището ще има къде да вземат набързо нещо за хапване, защото в него работят две лавки. В училището имат въздухопречистватели, които работят постоянно, проветрява се, прави се и честа дезинфекция.

В най-голямото училище у нас – 18 средно училище „Уилям Гладстон“ в София педагозите ще продължат да преподават хибридно. „Част от учебните часове за тях ще са в присъствена форма, а друга – в ОРЕС (обучение от разстояние в електронна среда). Те ще използват ресурсите на училището и да провеждат часовете си от своите кабинети или хранилището“, обясни директорката Величка Стойчева. Класните стаи са оборудвани с интективни дъски, а за учителите са купени микрофони, с помощта на които учениците могат служат без проблем какво се случва в училище. Те улесняват децата, които ще продължат да учат от вкъщи поради здравословни причини или членове не семейството от рисковите групи. „Ако ученикът е в електронно обучение, докато съучениците му се обучават присъствено, той лесно може да наблюдава часа, да пише коментари, да поиска пояснение“, обясни Стойчева.

Тя допълни, че в 18-то ще стартират със стандартни междучасия, защото към момента не се налага те да бъдат удължени. Стойчева обясни, че е разрешила на своите учители да провеждат и по-дълги дистанционни часове, за да могат да бъдат по-пълноценни, стига да не нарушават нормалното протичане на следващия. По-честата дезинфекция и проветряване също не налага по-дълга пауза между часовете. „Имаме големи прозорци и часовете се карат задължително на един отворен. Когато учениците са в междучасие, отваряме всички. Имаме голям двор, в който излизат. Опитала съм се намеря баланса между сигурност и нормално провеждане на часовете“, сподели директорката на 18-о.

Заради връщането на част от големите ученици в класните стаи, училищата в Добрич също промениха дневния режим както на учениците в присъствено обучение, така и на оставащите в електронно обучение. Всички ученици от прогимназиален и гимназиален етап започват часовете по едно и също време – в големите учебни заведения те са от 07.30 ч. за първа смяна и 13.30 ч. – за втора смяна; в по-малките училища, където учат само на една смяна – в 08.00 ч. Разликата е във времетраенето на часовете и междучасията в ОРЕС /обучение от разстояние в електронна среда/ и в присъствена среда. Някъде часовете в прогимназиален етап са по 30 минути в ОРЕС и по 40 минути в присъствена среда. В гимназиален етап те са или по 35, или по 45 минути.

Част от училищата в Добрич са запазили малките междучасия по 10 минути, което прави изключително трудно организацията на тези учители, които трябва да преподават едновременно и в присъствена среда, и електронно. Почти е невъзможно за 10 минути да излезеш от класната стая, да намериш в училище съответния празен кабинет с лаптоп, да включиш платформата Teams, да изчакаш да зареди, да влезеш в екипа си, да събереш на мига участниците и да започнеш урока, обясняват учители. Същото се отнася и за обратния вариант. Учител, който има първи и втори час, например, в ОРЕС, или трябва да преподава на място в училище, за да успее да се включи присъствено веднага, или трябва да лети от дома си до учебното заведение. Кошмарно е когато се редуват присъствен час, дистанционен, пак присъствен и т.н., дават примери учители.

За да избегнат тези притеснения, част от училищата са оставили по 20 минути малки междучасия между часовете в ОРЕС. По този начин се осигурява достатъчно време за превключване от едната среда в другата.

В Средните училища, където учат присъствено и децата от първи до четвърти клас, всеки клас влиза по различно време: през интервал от 10 минути. Междучасията също са по различно време, звънци няма. Учебният ден за тези малчугани също приключва по различно време. Целта е при изпращането на учениците да няма струпване на деца и родители пред портала на учебното заведение. Храненето на учениците при целодневна организация се осъществява по график.

В търновските средни училища, където има ученици и от 1-4 и от 9-12 обучението преди пандемията е сутрин и следобед. Учителите, които преподават на ученици, които учат и присъствено и дистанционно ще решават сами как да процедира. Част от тях са с нагласи да преподават в клас, а ако има между присъствените часове и някой от дистанционно обучение – ще го водят онлайн от кабинета си. Директорите не предвиждат разделянето на класовете на две части, като едните да учат присъствено, а другите дистанционно.