Всеки трети работещ у нас осигуряван на минимална сума

Всеки трети работещ у нас осигуряван на минимална сума

Почти всеки трети от работещите българи е осигурен върху минималната заплата или дори върху по-малка сума, показват данни на НОИ за месец април 2021 г. Това е сред основните причини за ниските пенсии в страната.

През април общият брой на осигурените българи е само 2,775 млн. души, показват данните на НОИ.

Останалите хора са деца и младежи, пенсионери, безработни, домакини, както и хора, които въобще не си търсят работа.

Броят на осигурените през април дори леко нараства спрямо 2019 г. – годината преди пандемията, когато средномесечният брой на осигурените е бил малко над 2,6 млн. души. Пред 2020 г., заради пандемията, средномесечният брой на осигурените във фонд „Общо заболяване и майчинство“ намалява до под 2,5 млн. души. През последните месеци обаче броят на работещите българи нараства.

През април 2021 г. над 579 хил. души са осигурени върху по-малко от 650 лв. Много от тях са земеделски стопани и тютюнопроизводители, за които минималният месечен осигурителен доход е 420 лв. Сред осигурените върху сума под минималната заплата попадат и много хора, които са на непълен работен ден или не са работили през целия месец. Затова общият им осигурителен доход за април е по-малък от минималната заплата.

Върху минималната заплата от 650 лв. са осигурени 281 хил. души, показват данните на НОИ. Ако към тях прибавим и осигурените на по-малка сума, се оказва че за 860 хил. души плащаните осигуровки са върху доходи до 650 лв. Това са над 30% от всички осигурени.

Върху месечен доход между 650 лв. и 1000 лв. са осигурени 724 хил. души, показват данните на НОИ. Оказва се, че за 1,584 млн. души, или над 57% от осигурените, плащаните вноски са върху доход под 1000 лв. Същевременно броят на пенсионерите е над 2 млн. души. Затова бюджетът на НОИ винаги е на дефицит и голяма част от парите за изплащане на пенсиите се взимат от държавната хазна и реално са събрани от други данъци, а не от социални вноски.

Броят на осигурените върху суми между 1000 лв. и 1500 лв. е 456 хил., показват още данните на НОИ. А върху суми от 1500 лв. до тавана от 3000 лв. вноски правят само 732 хил. души. Много от тях получават по-високи доходи, но максималният осигурителен праг е 3000 лв.