Всеки втори заем у нас е ипотечен

Всеки втори заем у нас е ипотечен

Всеки втори заем у нас е ипотечен. Най-новите данни на Българска народна банка (БНБ) показват, че общо изтеглените кредити от „Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД)“ са на стойност 26.694 млрд. лв. (21.2% от БВП) към края на май 2021 г.

От тях 12,697 млрд. лв. са жилищни кредити, които за година нарастват с 13,4 на сто. Това означава, че от общо дължимите суми половината са за ипотеки.

Другата половина пък са потребителски кредити. Те са на стойност 12.444 млрд. лв., като при тях увеличението на годишна база е под 10 на сто. Другите кредити, които традиционно са най-малко, са на стойност 388 млн. лв.. В този показател влизат заеми за лечение и обучение

Сумата намалява с 16.8% спрямо май 2020 г. Иначе общо кредитите на „Домакинства и НТООД“ нарастват с 9.7% спрямо май 2020 г. За сравнение годишното увеличение през април тази година е 8.5%. Това показва, че пазарът на кредити у нас продължава да бъде активен и силен, подпомогнат от ниските лихви и нуждата на потребителите да покрият текущи разходи. Кредитите за сектор „Работодатели и самонаети лица“ се понижават с 3.6% на годишна база през май 2021 г. (при 6.1% годишно понижение през април 2021 г.) и в края на месеца са на стойност 374.6 млн. лв.

Месечната парична статистика на БНБ показа още, че в края на май 2021 г. кредитите за неправителствения сектор са малко над 67 млрд. лв. (53.2% от БВП) при 66.927 млрд. лв. месец по-рано или иначе казано увеличение от 0.1% за месец. На годишна база увеличението е в размер на 6.4 на сто.

Заемите за нефинансови предприятия също растат, като достигат 35.789 млрд. лв. (4.1% ръст за година). Тези за финансови предприятия са значително по-малко, или 4.575 млрд. лв. (6% годишен ръст).

Според статистиката на централната банка спестяванията ни растат с над 10 на сто за година. Депозитите на „Домакинства и НТООД“ са 63.466 млрд. лв. (50.3% от БВП) и се увеличават с 11.6% спрямо същия месец година по-рано. Депозитите на неправителствения сектор са 96.371 млрд. лв. (11.7% годишно увеличение), а тези на нефинансовите предприятия се равняват на 29.331 млрд. лв. (12.5% ръст за година). Заделените пари на финансовите предприятия нарастват с 6.9% на годишна база през май тази година и вече са 3.574 млрд. лв.