Вижте изискванията към родителите в неплатен отпуск за еднократна помощ

Вижте изискванията към родителите в неплатен отпуск за еднократна помощ

Едно от условията за родителите в неплатен отпуск, искащи да получат еднократна помощ от 375 лева, е да са социално осигурявани през последните 6 месеца. Друго условие е да са използвали цялата полагаща им се платена отпуска, както и да не са участници в схемата 60/40. Това става ясно от посочените от Агенция за социално подпомагане изисквания.

Други важни условия са родителите да нямат други доходи от наеми, услуги или допълнителни трудови договори, както и да не получават помощи по Закона за социалното подпомагане. Важен критерии е и доходът, които трябва да е до 610 лв. месечно на член от семейството, а за самотен родител пък, не трябва да надхвърля 1220 лева.

Родителите, които покриват тези изисквания, могат да кандидатстват за еднократна помощ от 375 лв. в Агенцията за социално подпомагане. Освен спазване на посочените изисквания е необходимо и да бъдат издадени документи от работодателя, които да доказват доходите и неплатения отпуск. Що се отнася до посещаването на училище или детска градина от децата преди грипната ваканция и до края на февруари, кандидатите нямат ангажимент да набавят документ.

Кандидатстването за социалната помощ може да се извърши по няколко канала: на място – в дирекциите „Социално подпомагане” по настоящ адрес, чрез системата за сигурно електронно връчване, по пощата с известие за доставяне, както и на интернет адрес ao@asp.government.bg.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *