Българи от седем държави следват висше у нас без такси

Българи от седем държави следват висше у нас без такси

Студенти с българска народност от 7 страни – Албания, Казахстан, Косово, Молдова, Северна Македония, Сърбия и Украйна, ще бъдат освободени от такси за кандидатстване и обучение в родните вузове. Това предвиждат предложените от образователни министър акад. Николай Денков промени в постановление на Министерския съвет, с което се уреждат образователните дейности на българите от чужбина.

В нормативния документ са изброени три условия, при които може да се приеме, че дадено лице, пребиващо постоянно или обичайно на територията на друга страна, е българска народност. Първото е да има акт за раждане, кръщелно свидетелство или друг акт за гражданско състояние. Втората опция е да притежава български паспорт или друг официален документ за самоличност. Третата възможност дадено лице да бъде с българска народност е да се сдобие с документ, издаден от организация на българска общност в чужбина.

В постановлението е посочено, че са възможни изключения за лица, които не притежават някой от изброените документи, но не са посочени какви. С предложените от акад. Денков промени за изброени и три възможни изключения за ползване на права по постановлението и за лица от българска народност, които не притежават документ, но ползват български език и самоопределят се като лица от български произход. Първото е да произхожда от населено място, което е било част от българската държава в миналото или Българската екзархия. Това означава, че лица, които се определят за българи, владеят езика и живеят на територия, която някога е попадала под родно владение, ще могат да кандидатстват по реда на постановлението. Втората опция е да има възходящи, които са носители на българска традиционна фамилна именна система. С други думи да има дядовци и баби, които да са Иванови, Георгиеви, Димитрови, Петрови и т.н. Третата опция за лицата, които нямат български документ да бъдат приети да следват висше у нас по постановлението е да са част от българска общност или българско малцинство в друга държава. Така, например младежи от Молдова или Украйна, които са нямат акт за раждане или паспорт от България, но са част от българските общности там, ще могат да кандидатстват и да запишат в университет у нас безплатно.

Отделно е предложено и още едно изключение. „Права по това постановление могат да ползват и лица от българска народност, които не притежават документ, ако лицата имат особени заслуги за укрепване на българската духовност, за съхраняване на националното самосъзнание, бит и култура сред българските общности в чужбина“, предлага министърът.

Промените в постановлението улесняват и продължаващото обучение на приетите по него. С тях се дава възможност на дипломиралите бакалаври или магистри по реда на постановлението да могат да продължат обучението си на следваща образователно-квалификационна или научна степен. Кандидат-докторантите пък ще могат бъдат начислени и към научни организации, а не само висши училища.

Функциите на Министерството на външните работи по привличането на студентите също са ясно посочени. С помощта на българските дипломати в съответните страни то ще подпомага разяснителните и информационни дейности сред българските общности в чужбина, ще съдейства при организирането и провеждането на кандидат-студентската кампания.