Българите в чужбина подават е-заявка в ЦИК до 9-и март

Българите в чужбина подават е-заявка в ЦИК до 9-и март

Българите в чужбина, които искат да гласуват на парламентарните избори на 4 април, вече могат да подават електронно заявление през сайта на Централната избирателна комисия cik.bg.

Срокът изтича на 9 март в полунощ.

Заявление за гласуване може да се подаде и пред дипломатическото или консулското представителство на страната ни в съответната държава. Това става чрез писмено заявление по образец, подписано саморъчно и подадено лично, или чрез писмо.

Сънародниците ни зад граница, които не са подали заявление, също ще могат да упражнят правото си на глас, стига в съответното населено място да има разкрита секция. В този случай в изборния ден те попълват декларация пред съответната секция.

Броят на секциите в чужбина, както и адресите им трябва да са ясни до 13 март. За да се формира секция извън дипломатическо или консулско представителство в страна – членка на ЕС, са нужни 60 заявления. Според Изборния кодекс обаче в страни извън ЕС могат да бъдат разкрити до 35 секции. След Брекзит това ограничение вече важи и за Великобритания. Към момента според сайта на ЦИК именно от Обединеното кралство са подадени най-много заявления – 1706, следвана от Германия – с 1359.