Бизнесът гори с COVID помощи заради липсващи ЕГН-та и подписи

Бизнесът гори с COVID помощи заради липсващи ЕГН-та и подписи

Най-честата причина да се откаже компенсация на работник е фактът, че той е нает по код в икономическа дейност извън обхвата на заповедта на социалния министър, заявиха от Агенцията по заетостта.

Най-често допусканите грешки са некоректно попълване на документи и представяне на непълен пакет от документи. Неодобрение се получава и след като не са представени допълнително изисквани документи в определения срок или са подадени отново сгрешени, казват още от Агенцията по заетостта. Често има неправилни банкови сметки, объркани ЕГН-та, както и грешно подадени данни за адрес и месторабота, сочат още данните на агенцията.

А има и такива служители, които

не са пуснати в неплатен отпуск

каквото е изискването за компенсацията. В част от случаите, при извършване на проверка, служителите на Агенцията по заетостта констатират, че не се посочва крайна или начална дата на ползване на неплатения отпуск или има липсващи подписи на деклараторите.

След приетите промени в проекта „Запази ме” се удължава периодът за получаване на компенсациите, като той ще бъде до 31.03.2021 г. Лицата ще имат право на компенсация за не повече от 60 дни в рамките на календарната година, в която са ползвали неплатен отпуск във връзка с наложени ограничения с акт на държавен орган за осъществяване на дейността, за която са наети.

При продължителност на работния ден от 8 часа, уговорена в основния трудов договор,

компенсацията ще бъде в размер на 75 на сто

от месечния осигурителен доход за м. октомври 2020 г. за съответната длъжност на лицето. В случаите на непълно работно време размерът на компенсацията се определя пропорционално на уговореното работно време в основния трудов договор, действащ към периода на неплатения отпуск, за който се изплащат компенсации.

Работодателите ще могат да подават документи за компенсации съгласно действащите към момента ограничителни мерки и изменените условия по проект „Запази ме” за изтекъл месец. В случай на удължаване на срока на ограничителните мерки и промяна в акта на държавния орган,

Агенцията по заетостта ще публикува допълнителни указания,

казват още от ведомството.

От агенцията апелират хората да се информират на горещите телефони и на официалната страница на Агенцията по заетостта за нужните документи, за да получат по-бързо помощта за затворени бизнеси.

Междувременно станан ясно, че шефът няма право да уволни служител за липсваща диплома или квалификация, ако още при назначаването му е знаел това, но все пак е подписал договор с него. Това записа в свое тълкувателно решение Гражданската колегия на Върховния касационен съд.

Върховните магистрати били сезирани да разгледат разнопосочна съдебна практика, при която в един случай се приемало, че шефът може да уволни по по-изгоден за него текст от Кодекса на труда служител, който няма диплома, но той самият е знаел за това. Решението се чака от повече от три години и в него върховните съдии тълкуват три от хипотезите в чл. 328 от Кодекса на труда, при които работодателят може да уволни свой служител с предизвестие – при липса на качества за ефективна работа, когато не притежава необходимото образование или квалификация и при промяна на изискванията за длъжността.

При първия казус в решението на ВКС се разясняват двете възможности –

изискването за образование или квалификация

да е въведено от самия работодател или да е нормативно определено. И заявява, че когато то идва от работодателя, основанието по чл.328, ал.1, т.6 от КТ за прекратяване на трудовия договор представлява нов юридически факт, който може да настъпи само при валидно сключен трудов договор. Т.е. никой не може да бъде уволнен на това основание с мотив, че още при наемането му не е отговарял на поставено от работодателя изискване за образование или квалификация. ВКС заявява, че това би било злоупотреба с право от страна на работодателя, която трябва да бъде отречена.

Що се отнася до случаите, при които изискванията за образование или професионална квалификация са били нормативно установени, но впоследствие бъде констатирано, че служителят не ги притежава, ВКС заявява, че това прави невъзможно запазването на трудовото правоотношение и работодателят може да поиска трудовият договор да бъде обявен за недействителен с иск по чл.74 КТ.

Докато съдът се произнесе по това искане обаче,

договорът се смята за валиден и всички условия в него важат, включително и условията за освобождаването му.

ВКС описва и какво трябва да посочи в заповедта си работодател, който иска да уволни служител заради липса на качества за ефективно изпълнение на работата. Магистратите посочват, че: „В заповедта за прекратяване на трудов договор на основание чл.328, ал.1, т.5 КТ работодателят е длъжен да посочи липсващите качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата чрез изброяването им или като посочи начина, по който работникът се справя с възложената работа“.