БАБХ: Проверките в училищата продължават, недопустимо е да има храни с изтекъл срок на годност

БАБХ: Проверките в училищата продължават, недопустимо е да има храни с изтекъл срок на годност

След установен случай на хранително натравяне на деца от спортно училище в Пловдив, продължават проверките в училищните столове и бюфети. Специфичен акцент ще бъде проверка на качеството на хранителните продукти. Храните, които се произвеждат по установен стандарт, по Българския държавен стандарт, трябва да присъстват в училищното меню. Ще се гледат сроковете на годност и как се съхраняват. Ще се проверят всички хранителни обекти – и училищните столове, където се готви на място, и където има стол кетъринг. Това заявиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) на брифинг пред медиите.

Най-честите сериозни нарушения са изтекъл срок на годност, особено в училищно заведение това не бива да се напуска. Други нарушения е храните да не са по утвърден стандарт, уточняват от агенцията.

Плодовете и зеленчуците няма как да се опаковат предварително. Доставят се задължително от реглемантирани доставчици, трябва да са свежи, да нямат наранявания и да са в добър вид, заявиха още от БАБХ.

Инспекторите ще проверяват от 14.09. до 14.10.2022 г. всички столове, бюфети и обекти по Закона за храните на територията на училищата в цялата страна.

Ще се проверяват произходът и правилното съхранение на суровини и храни; сроковете на съхранение на храните; спазването на изискванията за предоставяне информацията за храните на потребителите, етикетиране и др.

При проверките ще се следи наличните храни да отговарят на изискванията на Наредба № 2 от 20 януари 2021 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици.